Ehdokkaat esittäytyvät 12.5.

Teija Makkonen
Perussuomalaiset
Tapulikaupunki

 1. Turvalliseen ja viihtyisään asuinympäristöön, alueen lähipalveluihin ja homeelta terveisiin tiloihin. Enemmistö helsinkiläisistä asuu lähiöissä, alueiden suunnittelulle on annettava painoarvoa. Olen huolissani lasten ja nuorten turvallisesta koulupäivästä ja myös varhaiskasvatuksessa työskentelevien jaksamisesta. Oppimis- ja käytöshäiriöiden lisääntyessä erityisluokkia ja oppilashuollon resursseja on lisättävä.
 2. Olen asunut koillisen alueella yli puolet elämästäni, käynyt täällä peruskoulun ja lukion. Tunnen alueen huolet ja kehitystarpeet. Olen korkeasti koulutettu kolmen lapsen äiti, ja toimin Maatullin ala-asteen johtokunnan puheenjohtajana. Työskentelen kansanedustajan avustajana.
 3. Malmin lentokenttä ja alue ovat erittäin tärkeitä kulttuuriperintöarvojen, luonto- ja ympäristöarvojen sekä yleisilmailun tulevaisuuden takia. Kenttä on säilytettävä ilmailukäytössä, kuten asukkaiden enemmistön mielipidekin puoltaa. Asuntorakentamisvimman ja lähiluonnon tuhoamisen sijaan muuttotappiokuntana Helsingissä pitäisi pohtia esim. tuhansien tyhjien toimistojen muuttamista asunnoiksi.

Sinikka Vepsä
SDP
Puistola

 1. Perheiden, lasten ja nuorten varhaista tukea on lisättävä. Ikäihmisten tuettua palveluasumista ja muistisairaiden kodinomaisia ryhmäkoteja tarvitaan enemmän. Kotihoidon asiakkaiden
  kuntoutukseen ja omaishoitajien tukeen on panostettava koronapandemian jälkeen. Mielenterveyspalvelut on laitettava kuntoon. Lähipalveluita pitää lisätä eikä vähentää. Terveysasemat, lähikoulut, päiväkodit, liikuntapaikat ja toimiva, lähivuosina maksuttomaksi muuttuva julkinen liikenne ovat tärkeitä tavoitteitani. Koillis-Helsinkiä pitää kehittää asukkaita kuunnellen.
 2. Teen tarmokkaasti yhteistyötä kuntalaisten kanssa.  Koillis-Helsinki on ollut kotini 28 vuotta. Olen toiminut pitkään Puistola-Seurassa ja tunnen alueemme hyvin. Valtuustossa olen tehnyt useita aloitteita alueeseemme liittyen sekä lähipalveluiden lisäämiseksi, samoin iäkkäiden kuntalaisten ja kotihoidon asiakkaiden aseman parantamiseksi ja Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta.
 3. Olen ollut kentän toiminnan puolustaja yli 20 vuotta. Toimin Malmin lentokentän ystävien hallituksessa. Joulukuussa 2020 jätin aloitteen Malmin lentokenttäalueen esirakentamiskustannusten tarkistamisesta. Kenttä on luontoarvoiltaan ja historialtaan merkittävä ja sähköisen lentämisen yleistyessä taloudellisesti tärkeä. Kunnallinen, neuvoa antava kansanäänestys on toteutettava.

Reijo Vuorento
SDP
Pukinmäki

 1. Ikäihmisten palvelut saatava vihdoin kuntoon. Tarvitaan palkan- ja arvostuksen nosto hoiva- ja hoitoalan henkilöstölle. Erityisesti palveluasumiseen ja kotihoitoon panostettava. Siihen Helsingillä on varaa. Terveyskeskuksiin täysremontti. Vastaanotolle päästävä mieluiten samana päivänä.  Malmille kaavaillaan Koillisen hyvinvointikeskusta. Hyvä, mutta alueen pienet terveysasemat säilytettävä, iltavastaanottoja kokeiltava. HUS konsultaatiota terveysasemille lisättävä. Uutta maakuntahallintoa ei tarvita. Asumisen hintaan kohtuutta – tonttipolitiikkaa muutettava niin, että kaupunki ainoastaan vuokraa isompia asuinalueita. Rakentamiskokonaisuudet pienemmiksi, kilpailutus toimivammaksi.
 2. Työurani olen tehnyt pääosin Kuntaliitossa kuntatalouden parissa sekä VM:ssä. Luottamustehtävät: HUS, Kuntien Takauskeskus, kahden palvelutalon johtokunnat, Senioriliikkeen hallitus. Olen koko elämäni ollut jalkapalloaktiivi. Tunnen järjestötoiminnan- olen joukkuepelaaja.
 3. Näin syntyperäisenä helsinkiläisenä olen aina, siis aina, kannattanut lentokenttäalueen säilyttämistä. Alueella merkittävä historia ja luontoarvot. Asuntorakentamista toki tarvitaan -korvaavia alueita löytyy läheltä ja kauempaa.

Riina Länsikallio
Keskusta
Viikki

 1. Olen viikkiläinen perheenäiti, opettaja ja työelämäosaaja. Eniten huolta koen lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nykymenolla kaikki kärsivät, eritasoiset oppilaat, opettajat, jotka eivät ehdi opettaa ja vanhemmat. Täysinkluusion aiheuttamat ongelmat pitää nyt vihdoin korjata. Tarvitaan vastuuta ja välittämistä lasten arkeen. Kannatan julkisen liikenteen maksuttomuuden kokeilemista ja asukasdemokratian merkittävää lisäämistä. Kuntalaisen pitäisi aina päästä ilmaisemaan mielipiteensä, jos kyse on tärkeästä asiasta.
 2. Miksi minä? En anna periksi. Valtuutettuna edustaisin äänestäjiäni. Asumisen kustannuksia ei saa enää kasvattaa. Kaavoituksessa pitää panostaa alueisiin, lähipalvelujen parantamiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.  Paikallisia yrittäjiä täytyy tukea ja nostaa kärkeen esimerkiksi kaupungin hankinnoissa.
 3. Malmin lentoasemaa ei pidä rakentaa täyteen ja aluetta pitää kehittää virkistys- ja ulkoilualueena, sekä mahdollisuuksien mukaan ilmailukäytössä. Alueella voisi olla palveluita ja tapahtumia, niin että se voisi toimia koko Itä-Helsingin omana olohuoneena.
Edellinen artikkeliVirkkaamalla mukaan taideteokseen
Seuraava artikkeliEhdokkaat esittäytyvät 19.5.