Ehdokkaat esittäytyvät 19.5.

 1. Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa valtuutettuna?
 2. Miksi juuri sinut kannattaisi valita valtuustoon?
 3. Kantasi Malmin lentokenttään?

Dolf Assmann
Vihreät
Tapanila

 1. Haluan olla tekemässä päätöksiä, joilla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen ja eliölajien katoamisen torjumiseen. Tässä on myös kuntatasolla paljon mahdollisuuksia. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa.  Paikalliset palvelut kuten lähikoulut, kirjastot, joukkoliikenne ja liikuntapalvelut on turvattava ja lähiliikennejunien asemat on kunnostettava. Lähiluonto on meille kaikille tärkeä virkistyksen lähde. Nuorten hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota.
 2. Olen asunut Koillis-Helsingissä elämäni vaiheissa kolmessa eri paikassa, Tapulikaupungissa, Suutarilassa ja nyt Tapanilassa ja tunnen alueen hyvin. Lupaan toimia asukkaita kuunnellen ja olla aktiivinen. Kannattaa äänestää paikallista ehdokasta!
 3. Kun Malmin lentokenttäaluetta aletaan rakentaa, on se tehtävä luonto- ja virkistysarvoja kunnioittaen ja myös asuntotavoitetta vähentäen. Liito-oravametsät ja arvokkaat niittybiotoopit on säilytettävä, samoin Longinojan tulevaisuus on turvattava.

Anita Vihervaara
SDP 
Suutarila

 1. Haluan edistää kaupunkilaisten hyvinvointia elämänkaaren eri vaiheissa vauva-ajasta vanhuuteen. Vuoden 2020 Arviointikertomus toteaa, että Helsingissä alueellinen yhdenvertaisuus ei toteudu mm. kiireettömän hoidon kohdalla terveysasemilla. Myös koronan jälkeisen tuen tarve erityisesti ikäihmisille on tarpeellinen toteuttaa psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi. Kaupungin tulee myös pitää huolta työntekijöistään, jotka ovat koronan aikana palvelleet asukkaita esimerkiksi varhaiskasvatus oman turvallisuuden ja terveytensä vaarantaen. Koillis-Helsingin rakentamisessa tulee huomioida erilaiset asumismuodot ja säilyttää kaupunkikuvallisesti vanhat arvokkaat alueet.
 2. Vaikutan mieluummin kuin valitan. Omaan hyvät vuorovaikutustaidot ja kuuntelen asukkaita.
 3. Malmin lentokentästä on valtuuston päätös.  Ulkoilualueet säilyvät ja luontoarvot huomioidaan rakentamisessa. Ainakin osa asukkaista on tyytyväisiä lentomelun poistumiseen. Seuraava lentomelu ongelma on tulossa Kivikkoon, jossa on tehty vuokrasopimus helikopterikentän toiminnasta.

Mike Pohjola
Vasemmistoliitto
Tapanila

 1. Haluan Helsingistä oikeudenmukaisen ja reilun kaupungin, jossa myös lähiöiden palvelut ja joukkoliikenneyhteydet huomioidaan. Kaupunginosia tulee kehittää niin, että niiden omaleimaisuus säilyy ja juna-asemien turvallisuus ja viihtyisyys lisääntyy. Yksittäisille asukkaille kipattu rottaongelma on laitettava kuriin kaupungin toimesta ja talvihiekoituksessa jätettävä pulkkakaista. Malmin torista on tehtävä turvallisempi, Siltamäen uimahalli säilytettävä ja Tapanilaan rakennettava vain matalia puukerrostaloja.
 2. Kirjailijana ja yrittäjänä minulla on kokemusta ihmisiin vaikuttamisesta päätöksenteossa ja sen ulkopuolella. Valtuustossa tulen väsymättä kamppailemaan tavallisten helsinkiläisten asuinolojen puolesta. Kuulen mielelläni alueen asukkaiden toiveita politiikan suhteen nyt ja vaalien jälkeen.
 3. Malmin lentokentän kohdalla tulisi viheltää pilliin ja tehdä kattava luontokartoitus. Jos sen perusteella sinne voidaan rakentaa, ulkoilualueet olisi kuitenkin ehdottomasti säilytettävä asukkaiden käytössä.

Jaana Aaltonen
SDP
Heikinlaakso

 1. Helsinkiä on kehitetty paljolti kantakaupungin ehdoilla. Lähiöalueidemme hyvät suunnitelmat ovat jääneet toteuttamatta, koska niihin ei ole varattu budjeteissa rahaa. Nyt on lähiöiden vuoro. Ostoskeskukset pitää palauttaa lähiöiden sieluiksi. Ne lisäävät kotialueidemme palveluja ja turvallisuutta. Vanhan Porvoontien meluaidoitus on toteutettava jo tänä vuonna. Korona ei ole riittävä syy rakentamisen siirtoon.
 2. Olen vaikuttamisen, viestinnän ja päätöksenteon ammattilainen. Minulla on kokemusta asumisen ja rakentamisen luottamustehtävistä sekä kaupungin omistamien yhtiöiden hallitusten puheenjohtajatehtävistä. Olen asunut Heikinlaaksossa 21 vuotta ja puolustan Koillis-Helsingin lähipalveluiden, liikenneyhteyksien ja asumisviihtyvyyden parantamista. Rahat niihin on neuvoteltava heti valtuustokauden alussa, muuten suunnitelmat jäävät taas vain suunnitelmiksi.
 3. Malmin lentokenttäalueen suunnitelmista kaupunginvaltuutetut ovat päättäneet jo kahdella edellisellä valtuustokaudella. Jos ihme ei putoa taivaalta, alue ei palaa lentokentäksi. Tulevien valtuutettujen tehtävä on huolehtia, että alueen luontoarvot otetaan huomioon kehitystyössä ja liikunta- ja virkistysmahdollisuudet paranevat. Lähiöasumisen ydin on vehreys ja lähiluonto.

Jouni Martikainen
Keskusta
Malmi

 1. Vaaliteemani ovat kaupunki-infra kuntoon, pitkäjänteisyyttä kulttuuripolitiikkaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus turvattava. Pienenä yksittäisenä asiana Ylä-Malmin torin suihkulähteen korjatuksi saamisen puolesta olen toiminut vuosikausia, ja jos tarve edelleen vaatii, niin jatkaisin sitä työtä toki valtuutettunakin. Yleisemminkin haluan panostusta Koilliseen.
 2. Olen rakentamistalouden diplomi-insinööri, ja perehtynyt erityisesti kunnallistekniikkaan sekä julkisiin rakennuksiin ja -rakentamiseen. Olen kunta-alan ammattilainen ja työskennellyt sekä kunnanjohtajajana, että kunnan teknisenä johtajana. Osaan kunnallishallinnon prosessit ja taidan kuntatekniikkaa sekä rakentamistaloutta yleisemminkin. Valtuutettuna voisin käyttää osaamistani koillis-helsinkiläisten hyväksi.
 3. Olen sitoutunut Helsingin Keskustan Helsinki-ohjelmaan, jossa todetaan, että ”Keskusta on halunnut säilyttää Malmin lentokenttätoiminnan.”

Mauri Sahlberg
Liike Nyt
Viikki/Latokartano

 1. Helsingin kiinteistöomaisuuden hallinnan ja hankintojen kehittäminen. Gardenia oli 5 vuotta tyhjillään ja tuotti tappiota. Helsingissä on lukemattomia kiinteistöjä tyhjillään, joita ei käytetä, eikä korjata. Kiinteistöt käyttöön, vuokralle tai myyntiin. Hankinnoissa ja projekteissa pitää noudattaa allianssi-mallia ja pohtia hankintojen hajauttamista ja kilpailuttamista pienillä ja keskisuurilla yrityksillä. Kuntalaisten kuunteleminen ja asioiden joukkoistaminen Nettiparlamentin avulla.
 2. Minulla ei ole kytköksiä tai sidoksia mihinkään yritykseen, järjestöön tai ideologiaan, joka estäisi minua tekemästä järkeviä päätöksiä. Kuuntelen Nettiparlamentin tahtoa asioissa, joista en tiedä riittävästi tehdäkseni kuntalaisten kannalta järkeviä ja tarpeellisia päätöksiä.
 3. Malmin lentokenttä on paria oikeuskäsittelyä vaille loppuun taputeltu. Valtuuston kokous 31.3. hyväksyi asemakaavamuutokset. Mikäli jokin uusi käänne asiassa tapahtuu ja vaikuttaminen valtuuston kautta tulee mahdolliseksi, noudatan Nettiparlamentin ohjeita.

Maarit Toveri
Kokoomus
Tapanila

 1. Tavoitteenani on kuuleva, vuorovaikutteinen ja taloudellisesti vahva Helsinki. Pyrin toiminnallani saamaan aikaan tuloksia kuuntelemisen, keskustelujen ja kompromissien kautta. Haluaisin vaikuttaa erityisesti asumisen korkeisiin kustannuksiin niitä hillitsevästi, senioriväestön kotiin saatavien palveluiden parantamiseen sekä maahanmuuttajien kotouttamisen nopeuttamiseen ja työllistymisedellytysten parantamiseen. Haluan kehittää parempaa vuoropuhelua- ja vaikutteisuutta asukkaiden, yritysten ja kaupungin välillä.
 2. Sen, mihin ryhdyn, hoidan kunnolla loppuun saakka. Toisin lisää koillis-helsinkiläisten ääntä ja näkemyksiä valtuustoon. Olisin rakentamassa taloudellisesti vahvaa ihmisen kokoista ja näköistä kaupunkia asukkaiden ja yrittäjien tarpeet huomioiden.
 3. Kenttä tulisi säilyä lentotoiminnan käytössä ja sen ympäristöt asukkaiden luonnonmukaisina ulkoilualueina. Asuntojen rakentaminen kuin toiminnan säilyttäminenkin olisi edelleen mahdollista. Jos tuleva valtuusto ei päätyisikään enää suunnitelmia kenttätoiminnan osalta muuttamaan, haluaisin olla mukana vaikuttamassa siihen, että alueelle tulee ihmisen kokoista kaupunkia ei tehorakentamista.

Tuulikki Tepora
Kristillisdemokraatit
Pihlajamäki

 1. Minulle on sydämen asia lasten ja nuorten hyvinvointi. Kiusaaminen on saatava loppumaan. Pienet ryhmäkoot, jotta oppilaat voidaan ottaa yksilöllisesti huomioon. Lapsiperheköyhyyttä ja eriarvoistumista on kitkettävä. Kotihoidon Helsinki -lisä palautettava alle 3-vuotiaiden perheille. Mielenterveyspalveluihin matala kynnys, terveyskeskuksiin hoitoaika vuorokauden kuluessa. Omaishoitajista on huolehdittava. Ikäihmisille on turvattava hyvä hoito. Luontoympäristöä tulee vaalia.
 2. Valtuutettuna toisin Koillis-Helsingin asukkaiden äänen kaupunginvaltuustoon. Lähipalvelut on turvattava kaikille. Julkisten liikenneyhteyksien toimivuudesta pitää huolehtia. Edistäisin lapsiperheiden ja ikääntyvien hyvinvointia. Kotihoidon asiakkaiden asemaa tulee parantaa. Olen kahdeksatta vuotta KD Helsingin piirin puheenjohtaja ja puoluehallituksen jäsen. Luottamustehtäväni on Oy Asuntohankinta Ab hallituksen jäsen.
 3. Kannatan Malmin lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä ja alueen kehittämistä ammatti- ja harrastajalentäjäkoulutukseen sekä monenlaiseen yritystoimintaan. Alueen luontoarvot ja kulttuuriperintöarvot ovat merkittävät. Rakentamiseen alue sopii huonosti. Lentokentän terminaali pitäisi peruskorjata hyvään kuntoon. 
Edellinen artikkeliEhdokkaat esittäytyvät 12.5.
Seuraava artikkeliLomia kohden