Pekanraitille yhtenäinen nimi

Pekanraitti
Pekanraitille halutaan nimenmuutosprosessin myötä sama ruotsinkielinen nimi kaikille karttapohjille. Kuva Teija Loponen

Ala-Malmilla Pekanraitilla on käytössä kaksi Pekanraitin ruotsinkielistä vastinetta, Pehrstået ja Pehrsstråket.

Pekanraitin nimi ruotsiksi on 1980-luvun asemakaavoissa vielä Pehrstået, mutta 1990-luvulla ja sen jälkeen tehdyissä kaavamuutoksissa muodossa Pehrsstråket.

-Virallisia ruotsinnoksia on siis oikeastaan kaksi, mutta onneksi kadunnimikilvissä on oltu johdonmukaisia ja käytetty tuota Pehrstået -nimeä, kertoo raitin läpikulkenut nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen Kaupunkiympäristön toimialalta.

Kahden nimen käyttö on kuitenkin hämmentävä ja sekaannuttava asia esimerkiksi karttatuotannossa, joten nyt on tarkoitus korjata koko yhteys alkuperäiseen muotoon Pehrstået.

Nimistötoimikunnan mielestä alkuperäinen, vuonna 1982 voimaan tullut nimi Pekanraitti – Pehrstået on kannatettava valinta muun muassa siksi, että pääradan toisella puolella Ylä-Malmin osa-alueella kulkee Pekanraitin suuntainen ja saman luonteinen Kaupparaitti – Handelstået, joka on nimetty niin ikään vuonna 1982.

-Myös Postin postinumerohaku tunnistaa tällä hetkellä vain Pehrstået-nimen. Nimi Pehrsstråket on sen sijaan valittu Pekanraitin ruotsinkieliseksi vastineeksi HSL:n bussipysäkeissä H3459 ja H3702, tietää Lehtonen.

Nimistötoimikunta onkin esittänyt 10.2.2021, että tämän jalankulku- ja pyöräily-yhteyden ruotsinkielinen nimi korjataan koko matkalla muotoon Pehrstået, jotta koko yhteys on samanniminen.

Pekanraitin varren kiinteistöille on lähetetty kirjeet, joissa toivotaan isännöitsijöiden informoivan asiasta asukkaita. Mielipiteitä nimenmuutoksesta voi jättää 30.4. asti Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Teija Loponen