Poliitikot tarttuvat Pekanraitin suunnitelmiin

Pekanraitin korjausta on odotettu Ala-Malmilla kuin kuuta nousevaa. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Lähiörahasto on myöntänyt Pekanraitin ja Ala-Malmin torin suunnitelmien toteuttamiseen miljoona euroa jo pari vuotta sitten. Tuolla rahalla on määrä uusia muun muassa Pekanraitti, Ala-Malmin tori ja Ala-Malmin raitti.

Pekanraitin tienoon katusuunnitelmat on saatu Helsingin kaupungin rakennusvirastossa valmiiksi ja viety päättäjille. Suunnitelmat ovat yleisten töiden lautakunnan käsiteltävinä tänä keskiviikkona. Asia jäi edelliskokouksessa pöydälle.
Suunnitelmien mukaan Ala-Malmin torin allas poistetaan ja tilalle tehdään tumma luonnonkivikaista. Valaisinten lähelle tulee vaaleita paasia ja yksittäisiä penkkejä. Novan puoleiseen päähän istutetaan yksi uusi puu.

Pekanpuiston luona penkkipaikkojen aluset kivetään. Hietakummuntien ja Soidintien ylittävät suojatiet saavat punaista ja valkoista luonnonkiveä.
Uimahallin raitilla olevat puut uusitaan. Pieni alue Pekanraitin kulmassa kunnostetaan. Huonot istutukset ja puut uusitaan.

Ormusmäentien kääntöpaikka muutetaan paremmin päiväkodin saattoliikennettä palvelevaksi. Pysäköinti kääntöpaikalla tapahtuu pitkittäispysäköintinä jalkakäytävän varressa, jotta jalankulkijoiden turvallisuus paranee.

Pekanpuiston nykyiset neljä tammea säilytetään ja itäreunan huonot pihlajat poistetaan. Puistoa kiertävä betonikiveysalue uusitaan. Keskialueella nykyisin olevat betonikiveykset ja betonireunukset poistetaan ja korvataan nurmikolla, istutuksilla sekä kivituhkakäytävillä. Pekanraitilla on puomit Soidintien pohjoispuolella ja Teerituontien jalkakäytävän reunassa läpiajon estämiseksi.
Pekanraitin valaistus uusitaan välillä Latokartanontie Ala-Malmin tori ja Soidintiestä pohjoiseen. Pekanraitin valaistus välillä Ala-Malmin tori–Soidintie pyritään säilyttämään. Ala-Malmin raitin valaistus uusitaan Malmitalon kohdalla. Ala-Malmin torin ja Pekanpuiston valaistus uusitaan.
Pekanraitin tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa lukuun ottamatta raitin pohjoispäätä, jossa nykyinen väylä on painunut alkuperäisestä pahimmillaan puolisen metriä. Painuma korjataan. Tulevat korkomuutokset pohjoisosaa lukuun ottamatta ovat pieniä, koska jo rakennettu ympäristö asettaa omat rajoituksensa.

 

Muistutukset eivät johtaneet mihinkään

Joukko Ormuspellon nykyisiä asukkaita on tehnyt suunnitelmista muistutuksen. Asukkaat katsovat, että suunnitelma ei huomio ormuspeltolaisia, vaikka Ormuspellon uusi asuinalue on ollut Pekanraitin korjaustarpeen perustana jo vuoden 2013 suunnitelmassa.
Sunnitelmassa korostetaan, että Malmi on julkisen liikenteen solmukohta, jossa jalankulkuyhteyksien toimiminen on tärkeää ja että Pekanraitti on Ormuspellon asukkaiden pääreitti kulkea Malmin palveluihin ilman autoa.
Asukkaat toteavat, että Pekanraitilta olisi tehtävä turvallinen tienylitys Ormuspeltoon. Pekanraitille tarvitaan korotettu suojatie tai muu läpiajoliikenteen nopeutta laskeva ratkaisu, jotta Ormuspellon puolelta pääsee Teerisuontieltä turvallisesti Malmin palveluihin.
Kaupungin vastaus asukkaille on, että maaperän vuoksi korotettua suojatietä ei voi tehdä. Vuosi sitten asiasta tehtyyn valtuustoaloitteeseen tuli sittemmin vastaus, että tien ylittää noin sata jalankulkijaa per vuorokausi, joten liikennevalojen rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Myös Helsingin Polkupyöräilijät ry on tehnyt muistutuksen. Yhdistys katsoo, ettei suunnitelma tuo helpotusta Malmitalon ja Malmin uimahallin edustan tai Latokartanontien ja Hietakummuntien välillä pyöräilevien ja kävelevien törmäyskursseihin.
Lautakunnalle esiteltävän liikennesuunnitelman mukaan raitilla ei erotella pyöräilyä ja jalankulkua. Hepo-yhdistyksen mielestä ne olisi eroteltava Pekanraitilla kokonaan ja istutukset tulisi poistaa tai siirtää raitin reunoille tai mahduttaa pyörätien ja jalkakäytävän väliin.
Jos erottelua ei tehdä, olisi yhdistyksen mielestä nykyiset pyörätien jatkeet Hietakummmuntien ja Soidintien ylityksissä merkittävä Pekanraitin levyisiksi ja kohdistettava Pekanraitin suuntaisiksi. Nyt jatkeet ohjaavat pyörät Pekanraitin pohjoisreunalle.
Lisäksi nyt suunniteltu luiskattu reunakivikivi Hietakummuntien kohdalla Pekanraitin puolella aiheuttaisi yhdistyksen mukaan sen, että lounaasta koilliseen ajavat koukkisivat vastaantulijoiden puolelta.

Pirjo Pihlajamaa