Lentoasemanpuiston kilpailun voitti Crossing Horizons

Crossing Horizons
Crossing Horizons Kuva Maanlumo Oy ja Collaboratorio Oy

Malmin nykyisen lentokentän alueelle sijoittuvan Malmin Lentoasemanpuiston voittajatyön Crossing Horizons ovat tehneet maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy ja Collaboratorio Oy.

Tuomaristo oli voittajasta yksimielinen. Kiitosta sai puiston onnistunut kytkeytyminen ympäristöönsä. Ehdotus ottaa tuomariston mukaan ympäristöönsä kantaa mielenkiintoisella tavalla ja tukeutuu samalla monipuolisesti luonnon elementteihin.

Voittajatyössä puisto jakautuu neljään maisemalliseen osa-alueeseen.

Näitä ovat laidunalue Fallkullan kotieläintilan vieressä, arkeologinen risteys eli kiitoteiden risteysalue Lentoasemanpuiston keskustaosassa, avointen urbaanien kenttien alue ja metsäkäytävä, joka yhdistää puiston Helsingin itäisiin viheralueisiin.

Puiston uudet aktiviteetit ja rakenteet sijoittuvat neljälle olemassa olevalle kiitotielle. Lisäksi puistoon rakennetaan kenttä tapahtuma- ja urheilukäyttöön.

Suunnitelmassa puiston itäinen osa on pääosin metsäinen, muilta osin puisto on avointa maisematilaa. Maisemassa vuorottelevat niityt, kukkulat ja hulevesipainanteet. Terminaalilta ja hangaarin tapahtuma-alueelta tarkasteltuna puisto avautuu nousevana niittypintana.

Suunnitelma kiinnittyy alueen kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin, ja siinä on tarkoitus säilyttää kiitoteiden linjat puistossa erottuvina pintoina sekä kentän avoimuus terminaalin ja hangaarin edustalla. Lisäksi kiitoteiden risteykseen rakennettaisiin veistoksellinen porttiaihe ja ylikulkusilta, josta voisi katsella avointa niittymaisemaa.

Suunnitelma keräsi avoimessa mielipidekyselyssä neljä kommenttia, joissa ehdotusta pidettiin pääosin hyvänä.

Lentoasemanpuiston suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisella kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Jatkosuunnittelussa hyödynnetään myös muita palkittuja ehdotuksia.

Kansainvälinen ideakilpailu järjestettiin yhteistyössä Suomen maisema-arkkitehtiliiton MARK:n kanssa. Kilpailulla etsittiin ideaa, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla alueen kulttuurihistoria, luontoarvot ja ekologinen monimuotoisuus. Kilpailuun saapui 34 ehdotusta 13 maasta.

Teija Loponen