Luottamusta tarvitaan

Wikipedian mukaan luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkuhun tai johonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita, tai aiheuta pettymystä. Alkutalvi käytiin keskustelua siitä, että tulevat kuntavaalit voidaan toteuttaa turvallisesti ja että näihin valmisteluihin on hyvin aikaa. Se sai tylyn lopun, kun vaalit päätettiinkin siirtää huhtikuulta kesäkuulle. Nyt monia ihmetyttää se, eikö valmistelua olekaan osattu tai viitsitty tehdä, vai mikä on siirron syy. Suomalaiset ovat tottuneita jonottajia ja äänestysjonoja voisi vähentää tehokkaasti lisäämällä äänestyspäiviä. Vaalivirkailijat olisivat vähintään yhtä turvassa kuin joka päivä kaupoissa työskentelevä henkilökunta.

Luottamus päättäjiin heikkeni hieman vaalien siirtopäätöksen myötä. Näin siitä huolimatta, että jokainen haluaa turvallisesti toteutetut vaalit ja mahdollisuuden äänestää. Ehdokkaille vaalien siirto voi tuottaa hankaluuksia ja taloudellista vahinkoa. Siirtoon vaikuttaneeseen päätöksentekoon vaikuttivat vahvasti arviot tartuntojen lisääntymisestä. Tilastoihin on etenkin koulu- ja päiväkotiasioissa useasti petytty. Tilastot ovat täällä Koillisessakin monesti olleet pielessä sen suhteen, miten kaupunginosien lapsiluku pienenee. Näiden tilastotietojen perusteella on eri alueilla päiväkoteja ja kouluja lakkautettu ja jo muutaman vuoden päästä onkin kouluissa kärsitty ahtaudesta ja lapsia ohjattu kauas kotoa sijaitseviin hoitopaikkoihin.

Parhaillaan Siltamäen, Suutarilan ja Töyrynummen asukkaat saavat vastailla kyselyyn siitä, miten alueen tilatarpeet tulisi toteuttaa. Vaihtoehtona nykyisille pienille yksiköille on isot päiväkoti-kouluyksiköt, joihin voisi yhdistää myös leikkipuistot ja muita toimintoja. Nyt noita mielipiteitä saa kertoa, myöhemmin voi sitten seurata, miten ne vaikuttivat päätöksentekoon palvelutilojen rakentamisen tai korjaamisen suhteen. Siinäkään asiassa ei varmasti löydy yhtä oikeaa ratkaisua.

Päätoimittaja Teija Loponen