Malmilta löytyi paljon liito-oravien pesäpuita

Malmin lentokenttäalueelta löytyy lukuisia liito-oravien reviiriin tai kulkureitteihin kuuluvia puita. Kuva Teija Loponen

Malmin lentokentän reuna-alueilla lokakuussa tehdyissä kartoituksissa on paljastunut merkittävä määrä liito-oravien pesäpuita, jätöksiä ja elinympäristöksi soveltuvaa maastoa.

Ensimmäisessä KAER OY:n inventointikoirien tekemässä kartoituksessa tutkittiin lentokenttäalueen koillinen ja lounainen nurkka. Koulutettujen inventointikoirien havaintokyky on huomattavan tarkka verrattuna silmämääräiseen jätösten tarkasteluun, sillä koirat pystyvät havaitsemaan jätökset hajun perusteella. 

Molemmista tutkittavista alueista löytyi selkeitä merkkejä liito-oravista ja niille sopivista ekosysteemeistä. Lounaisen alueen löydökset osuvat Nallenrinteen alueelle, jonka asemakaavaa ollaan parhaillaan suunnittelemassa. Liito-oravien elinalue saattaa jatkossa vaikuttaa Nallenrinteen kaavoitukseen. 
-Saadut tulokset ovat selkeä osoitus alueen suurelta osin selvittämättömistä luontoarvoista ja niiden tarkemman tutkimuksen tarpeesta, toteaa alueen luontoarvoja pitkään seurannut Malmin lentoaseman ystävät ry:n hallituksen jäsen Seppo Sipilä.

Hän toteaa, että koillisempana on vielä paljon tutkimatonta aluetta ja länsilaidalla myös.

-Havaittujen kolopuiden säilyminen täytyy turvata liito-oravien suojelullisen aseman perusteella, Sipilä painottaa.

Helsingin kaupunki on kartoittanut liito-oravia kaupungin alueella säännöllisesti. Hiljattain Patterimäen asuntorakentamista havitelleet kaavat hylättiin hallinto-oikeudessa liito-oravaesiintymien johdosta.

Malmin lentokentän ympäristöstä on aiemminkin löydetty jälkiä liito-oravista, mutta uusin, tarkempi tutkimus osoittaa määrän olevan paljon aiempia tuloksia merkittävämpi.

-Yleiskaavaa laadittaessa Helsingin kaupungin tutkimustulokset julkistettiin valtuutetuille vain muutamia päiviä ennen kaupunginvaltuuston kokousta, jossa kaava hyväksyttiin, eikä liito-oravien reviirejä ja kulkureittejä ole huomioitu kaavoituksessa asianmukaisesti. Tuore kartoitus on toimitettu myös Uudenmaan ELY-keskukseen toimenpiteitä varten, kertoo Seppo Sipilä.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliPäiväkoti Nuotti on jättämässä Pukinmäen huvilat
Seuraava artikkeliKoillis-Helsingin omakotiyhdistys kaipaa sukupolvenvaihdosta