Tagi: liito-orava

Malmilta löytyi paljon liito-oravien pesäpuita

Malmin lentokentän reuna-alueilla lokakuussa tehdyissä kartoituksissa on paljastunut merkittävä määrä liito-oravien pesäpuita, jätöksiä ja elinympäristöksi soveltuvaa maastoa. Ensimmäisessä KAER OY:n inventointikoirien tekemässä kartoituksessa tutkittiin lentokenttäalueen koillinen...

Liito-oravat hakevat koteja myös Koillis-Helsingistä

Helsingin liito-oravakartoitus 2018 kertoo, että liito-oravien kanta on vahvistunut nopeasti kahden aiemman kartoituksen jälkeen. Jo vuoden 2016 kartoituksessa merkkejä liito-oravista löytyi myös Koillis-Helsingistä. Uusin...