Malmi-ryhmässä puhutaan tunteista

Aineenopettaja Jyrki Mery, Me-koulukehittäjä Sini Enqvist ja rehtori Lasse Latomäki työskentelevät Malmin peruskoulussa. Meryn sylissä myös koulun kilpikonna Leevi.

Malmin peruskoulussa kokoontuu kerran viikossa ennen koulupäivän alkua erityinen ryhmä nuoria yhteiselle aamupalalle. Kyseessä on yläkoululaisille suunnattu keskusteluryhmä, jonka jäsenet ovat vaarassa ajautua hankaluuksiin.

Ryhmän 6.-9.-luokkalaiset jäsenet on valinnut erityisopettaja. Näillä oppilailla on paljon poissaoloja, heikko motivaatio koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyy väkivaltaa, rikoksia tai päihteiden käyttöä. Monella kotiolot ovat haastavat. Kaikilla on erityistä tarvetta saada tukea kasvuun ja koulussa pysymiseen.

Kaksi tuntia kestävässä Malmi-ryhmän tapaamisessa keskustellaan aina etukäteen valitusta aiheesta. Nuoret pääsevät puhumaan asioistaan ja tunteistaan turvallisille aikuisille luottamuksella. Luottamus rakentuu osin siitä, että myös ohjaajat ovat valmiita jakamaan asioita omasta elämästään. Kriminaalihuollon tukisäätiön nuorten ohjaajalla on itselläänkin rankka menneisyys ja hän toimii vertaistukihenkilönä ryhmän nuorille.

Tähän mennessä keskusteluissa on käsitelty esimerkiksi perhesuhteita, kaverisuhteita, päihteitä, rikoksia, tunteita, rooleja, käyttäytymismalleja ja kotoa periytyviä asenteita. Kaikki aiheet sidotaan tavalla tai toisella kouluun.

-Ryhmässä tuetaan oman toiminnan ja omien tunteiden tunnistamista ja niistä oppimista, Malmin peruskoulun rehtori Lasse Latomäki toteaa.

Tapaamisissa pureudutaan oppilaiden arkeen ja koulunkäyntiin.

Nuoret valmistavat ryhmässä yhdessä aikuisten kanssa aamiaista ja harjoittelevat siten aamurutiineja sekä kouluun saapumista.

Malmi-ryhmän kaikilla jäsenillä on ollut aiemmin suuria vaikeuksia pelkästään kouluun tulemisessa. Se on jo muuttunut, sillä nyt pojat saapuvat viikoittain paikalle, eivätkä ole edes myöhässä.

Tänä syksynä toimintansa aloittanut ryhmä on osa Helsingin kaupungin Me-koulukehittämistä. Mukana on aina yksi koulun opettaja, Me-koulukehittäjä sekä Kriminaalihuollon tukisäätiön nuorten ohjaaja.

-Olen ollut 20 vuotta opettajana, enkä ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulen näiden nuorten puhuvan tunteistaan, Malmin peruskoulussa työskentelevä aineenopettaja Jyrki Mery sanoo.

-Opettajat ovat olleet mykistyneitä Malmi-ryhmän menestyksestä: nuoret ovat sitoutuneet ryhmän toimintaan, koska tietävät, että ryhmässä heitä sekä kuunnellaan että kunnioitetaan. Oppilailla on selvästi kova tarve puhua, tietää Mukana-ohjelman viestintäasiantuntija Nina Dale.

Teija Loponen

Me-koulu

  • Malmin peruskoulu on yksi Helsingin kolmesta Me-koulusta, ja aamuisin kokoontuva Malmi-ryhmä on osa Me-koulukehittämistä.
  • Me-kouluissa kehitetään yhdessä koulun henkilökunnan kanssa kokeilevia toimintatapoja, joilla pyritään ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Onnistuessaan toimintatavat voidaan mallintaa ja levittää myös muihin helsinkiläiskouluihin.
  • Me-koulut ovat yksi lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevän ja eriarvoistumista vähentävän kaupunkistrategiahankkeen eli Mukana-ohjelman toimenpiteistä.
  • Ohjelman toimenpiteillä tavoitellaan muun muassa sitä, että jokaisella nuorella olisi ainakin yksi turvallinen aikuinen elämässään ja että jokainen nuori saisi peruskoulun jälkeisen koulutuksen.

Nina Dale

Oppilaiden kuvauksia ryhmästä:

Voi puhuu vapaasti.

Voi avautuu turvallisesti.

Vaik joutuu herää aikasin, on silti rentoo tulla jo aamulla kouluun.

Voi puhuu ongelmista ja heittää höpölöpöä.

Voi puhuu vapaasti aikuisten kaa vaik päihteistä ja perseilystä. (=sekoilusta ja rikoksista)

Edellinen artikkeliPäättäjien palsta: Alviina Alametsä, Heimo ”Hemppa” Laaksonen, Mari Rantanen
Seuraava artikkeliValaiseeko valomeri Tapulin sunnuntaina? – ”Yhdessä me tuomme valoa pimeyteen”