Entisen Kotinummen koulun katto on ollut hengenvaarallinen

Kotinummen koulu
Kotinummentielle näkyvää Silkokuja 7:n kiinteistöä ei ole pilattu iällä, vaan rakennusvirheillä ja sinne päin menneillä korjauksilla. Rakennus on valmistunut vuonna 1991. Kuva Teija Loponen

Malmin peruskoulun ja päiväkoti Kotinummen käytössä olevan rakennuksen katto on ollut surkeassa kunnossa ja sitä korjataan. Kattoremonttia koskevista hankepapereista selviää, että katto on vuotanut vuosikausia ja vuodon vakavuutta on vähätelty. Lopulta vauriot ovat olleet jo niin suuret, että katto on ollut vaarassa sortua.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Silkokuja 7:ssä meneillään oleva hanke on viety hyväksyttäväksi vasta nyt, vaikka korjauksia on tehty jo monta kuukautta. Päätösasiakirjan mukaan hanke vaatisi vielä myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hyväksynnän. Miljoonien remonttia on kuitenkin tehty kiireellisenä ilman hankepäätöstä.

Jaoston tuoreissa päätösasiakirjoissa kerrotaan, että 3 470 bruttoneliömetrin kokoisen alan korjaamiseen on hyvä varata 2,4 miljoonaa euroa. Summa on ilmoitettu verottomana. Urakasta vastaa kaupunkiympäristön toimiala. Tekijää ei mainita.

Katon vesivuotoja on alettu selvittää tarkemmin konsultin avustuksella vasta tämän vuoden alussa. Syyksi kerrotaan yli 15 vuoden ajan esiintyneet toistuneet vuodot. Niistä todetaan, että ne ovat olleet jokseenkin vähäisiä ja paikallisia. Vuonna 2014 koululla korjattiin liikuntasalin ulkoseinän yläosan laajaa vesivuotoa.

Nyt keskeisimmäksi ongelmaksi ilmoitetaan vauriot ja puutteet vesikattorakenteissa. Aktiivisia vuotokohtia on useita ja syynä on pääosin alkuperäiset rakenneratkaisut ja rakennusvirheet lähinnä aluskatteen asennuksessa sekä rakenteen tuuletuksen puutteellisuudessa. Salin katon vakavat virheet jatkuvat läpi rakennuksen.

– Havaintojen ja jatkuvien vuotojen seurauksena jouduttiin käynnistämään kiireellinen korjaus rajattuna liikuntasalin kattorakenteiden alueelle. Purkutöiden yhteydessä havaittiin lisää rakennusvirheitä mm. eristepuutteita. Kattorakenteen sekundääripalkeissa havaittiin merkittäviä taipumia ja lisäksi niiden asennus ja kiinnitys olivat säännönmukaisesti puutteellinen ja virheellinen. Kyseiset puutteet aiheuttavat turvallisuusriskin, sillä koko liikuntasalin alakattorakenne on kannatettu sekundääripalkeista. Vastaava ja samankaltaiset rakennetyypit ovat alkuperäisten suunnitelmien mukaan yleisiä koko rakennuksessa, ja kiirekorjausta suorittanut urakoitsija totesi asian myös rakenneavauksin, kerrotaan hankepäätöstekstissä poliitikoille.

Teksti jatkuu yhtä lohduttomana.

– Koska kyseessä on turvallisuusriskin aiheuttavat puutteet, on korjauksen laajentaminen liikuntasalin alueelta koko rakennuksen alalle erittäin tärkeää ja käytön jatkamisen kannalta välttämätöntä. Kantavat rakenteet, sekundääripalkit, edellyttävät vahvistuksia ja asia varmennettiin myös rakennesuunnittelijan toimesta laskennallisesti.

Vesivuotoja on päätöstekstin mukaan esiintynyt kauan useilla eri alueilla. Vuodot ovat aiheuttaneet näkyviä vaurioita sisätilojen pintarakenteisiin, mutta myös yläpohjan lämmöneristeisiin. Ne kaikki on pitänyt poistaa uusien tieltä ja höyrynsulku ja yläpohjan tuuletus vaativat myös korjausta.

Korjausten suunnittelu on alkanut maaliskuussa ja sen perään on aloitettu työt. Tavoitteena on saada urakka maaliin ennen huhtikuuta 2021.

Kaupunkiympäristön toimialalle työläs projekti on lopulta tuottoisa. Toimiala voi vyöryttää menneisyyden mokista aiheutuvan laskun kera kolmen prosentin tuoton tilojen vuokralaisille.

Aika näyttää, miten talven yli jatkuva katon korjaus onnistui. Esimerkiksi viime kuun myrskysade rikkoi katon sääsuojia.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliBaanan linjaus ei sovi Longinojan varteen: Longinoja ja Vantaanjoki tärkeitä asukkaille
Seuraava artikkeliRajoitusten joulukuu