Longinojan tontille iso lasten rakennus

Uudesta yhdistetystä päiväkoti- ja leikkipuistorakennuksesta on tulossa kaksikerroksinen. Kuva Arkkitehtitoimisto Lehto, Peltonen Valkama Oy

Nykyisen päiväkoti Longinojan tonttia Ampujantien 3:ssa laajennetaan suurempaa päiväkotirakennusta varten. Lisäksi läheisen Filpuksenpuiston leikkipuistoa uusitaan, ja leikkipuistorakennuksen tilat sijoitetaan uuteen päiväkotirakennukseen.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden, suuremman lähipalvelurakennuksen rakentaminen päiväkotia ja leikkipuistotoimintaa varten. Osa puistoalueesta liitetään korttelialueeseen uudisrakennuksen piha-alueen laajentamiseksi.

Nykyiset yksikerroksiset päiväkoti- ja leikkipuistorakennukset on tarkoitus purkaa.

Uudisrakennuksesta on tulossa kaksikerroksinen. Rakennuksen on arvioitu valmistuvan vuonna 2022.

Nykyisen Longinojan päiväkodin ja Filpuksen leikkipuistorakennuksen väliaikaiset väistötilat sijoitetaan Filpuksenpolun pohjoispuolen tontille.

Asemakaavan muutos koskee julkisten lähipalvelurakennusten kortteli-aluetta, yhtä tonttia, yhtä puistoaluetta ja Filpuksenpolun sekä Ampujantien katualueita.

Kaupunki omistaa kaava-alueen ja kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty lähipalvelurakennusten korttelialueeksi, puistoksi ja katualueiksi.

Filpuksenpuisto on Helsingin maisemakulttuurikartassa merkitty osaksi kartano- ja tilakeskusten kulttuuriympäristöä.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 24.5. joko kaupungin kirjaamoon tai suoraan hankkeen suunnittelijoille.

Kaavamuutoksesta keskustellaan Malmitalolla 18.5.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliKansanedustajuus mullistaa Honkasalon ja Rantasen elämän
Seuraava artikkeliMalmi-Seuralta oikaisuvaatimus Malmin torin terassista