Malmi-Seuralta oikaisuvaatimus Malmin torin terassista

Suunniteltu terassi tulisi sijoittumaan kuvassa torilla vasemmalla näkyvän vaaleankeltaisen talon eteen ja ulottuisi noin torin keskiviivaan. Kuva Teija Loponen

Malmi-Seura on tehnyt Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle oikaisuvaatimuksen päätöksestä antaa Malmilla lupa yleisen alueen käyttöön terassialueena.

Malmi-Seuran kirjelmässä ihmetellään sitä, että Ylä-Malmin torin kupeessa toimivalle ravintolalle myönnetty kolmevuotinen terassilupayleiselle torialueelle.

-Helsingin kaupunki on tehnyt ja tekee parhaillaan laajamittaista ja tavoitteellista visio- ja suunnittelutyötä Malmille, joka on koko koillisen kaupungin keskus ja sen asema vahvistuu koko ajan myös koko kaupungin mittakaavassa. Ovatko lupaviranomaiset keskustelleet torialueen käyttöön myönnetystä luvasta muiden kaupunkiympäristöä suunnittelevien tahojen kesken ja pyytäneet heiltä lausuntoa? Onko luvan myöntäjä tietoinen kaupungin toria koskevista suunnitelmista lähimmän kolmenvuoden aikana? Myönnetty lupa leimaa koko torin ilmettä usean vuoden ajan ja lisää sitä valitettavaa mielikuvaa Malmista, joka monella on ja jonka muuttamiseksi kaupungin muut hallintokunnat toimivat, samoin kuin Malmilla toimivat järjestöt ja mm. seurakunta, toteaa seuran puheenjohtaja Maria Laurila.

-Luvan myötä kaupunkikuva muuttuu oleellisesti kaikille kaupunkilaisille yhteiseksi tilaksi tarkoitetulla alueella, samoin julkinen tila suljetaan pois lapsilta, nuorilta ja muilta ei-ravintola-asiakkailta. Torialue on suunniteltu liikehuoneistojen ympäröimäksi avoimeksi arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi vanhan malmilaisen torialueen paikalle. Torilla on vuodesta toiseen ollut kesäkahvila, muutama torimyyjä ja muutamia muita myyjiä, tyypillisiä eurooppalaiseen torielämään kuuluvia elementtejä, joiden palvelut ovat olleet kaikkien käytössä. Toria ympäröivät talot ovat myös asuintaloja. Ovatko kaikki torin ympärillä asuvat halukkaita 6 kk vuodessa kestävään terassitoimintaan ikkunansa alla, hämmästelee Malmi-Seuran puheenjohtaja.

-Jokainen Malmintorin kauppakeskuksen pääovista tai Malmin aseman junalaitureilta kulkeva joutuu ohittamaan terassin, joka on ensimmäinen näkyvä asia torista. Kaikki Kirkonkyläntien alikulkua käyttävät joutuvat ohittamaan paikan. Reittiä käyttävät paljon lapsiperheet. Kaupungin antama lupa kertoo lapsille ja nuorille karua viestiä ja mallia yhteisten tilojen arvosta ja arvokkaasta käytöstä. Rakenteet ja kalusteet ovat tilassa koko ajan läsnä ja näkyvissä.

Oikaisuvaatimuksessa kysellään myös rakenteiden ulkonäöllisista vaatimuksista ja siitä, onko luvan myöntänyt henkilö keskustellut asiasta kaupunkikuvan kannalta kaupunkiympäristön alueesta vastaavien arkkitehtien kanssa.

Esikaupunkialueet eivät ole joutomaata ja takapihaa, jonne voi toteuttaa asioita alhaisemmin kriteerein kuin kantakaupunkiin, todetaan kirjeen lopussa.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliLonginojan tontille iso lasten rakennus
Seuraava artikkeliRunkovesiputki lämmitettävän tekonurmen esteenä Pukinmäessä