Longinojanpuiston suunnitelma häikäisee hienoudellaan

Longinojanlaakso
Tällä hetkellä Longinojanpuiston rakentamaton alue on enimmäkseen avo-ojitettua niittyä, jota halkoo jokunen puistokäytävä ja jossa virtaa Longinoja. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Longinojanlaaksossa Longinojan taimenpuroa ympäröivälle Longinojanpuistolle on tehty perusteellinen puistosuunnitelma, jota lukiessa puiston toivoisi olevan jo olemassa. Useista miljoonista euroista koostuvat laskelmat kertovat, että kyse ei ole mistään pienestä puistorakentamisesta.

Ala-Malmin vanhaan viljelymaastoon on piirretty vaikka mitä uutta ja houkuttelevaa. Nykyisten pelikenttien lisäksi alueelle on merkitty muun muassa petankkia, kiipeilyseinää, grillauspaikkaa, keinuja, riippumattoja, konttikahvila-välinevuokraamoa, katukorista, skeittausta, skoottausta, pyöräilyä, lenkkeilyä, rauhallista liikkumista niittyjen varrella ja ihan vain luonnossa olemista.

Suunnitelman tavoitteena on luoda avoimeen kulttuurimaisemaan ilmeeltään ja toiminnoiltaan monipuolinen lähivirkistysalue, joka säilyttää alueen luonto- ja kulttuurimaisema-arvot.
Asfalttipintainen pyöräbaana on merkitty käyttämään pitkälti nykyistä väylästöä. Puistoon tehtäisiin lisää uusia hiekkateitä. Keskiosaan puistoa Ala-Malmin liikuntapuiston ja leikkipuisto Filpuksen yhteyteen rakentuisi kaikenikäisille suunnattu monipuolinen toiminta-akseli. Nykyinen koira-aitaus halutaan siirtää kauemmas asutuksesta.

Puistosuunnitelma hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa viikko sitten tiistaina. Rakentamiseen ei kuitenkaan ole varauduttu ainakaan uusimmassa kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa. Suunnitelmien mukaan puiston rakentaminen on ajateltu vaiheistaa usealle vuodelle.

Hienolla suunnitelmalla on hintansa. Puistosuunnitelman toteuttamisen on laskettu maksavan veroineen kaikkiaan noin 3,7 miljoonaa euroa. Sen päälle tulee vielä alueen kautta linjattu kevyen liikenteen pyöräbaana-tietyö, jonka verolliseksi hinnaksi on tällä hetkellä arvioitu liki 1,5 miljoonaa euroa.

Kun työ on tehty, nousisivat puiston verottomat ylläpitokustannukset laskelmien mukaan noin 84 000 euroon vuodessa.

Suunnitelmassa kerrotaan, että puiston rakentamisessa syntyviä ylijäämämaita pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon puiston maastonmuotoilussa. Alueen halki virtaavan Longinojan varsia aiotaan hoitaa hallitusti luonnonhoidon menetelmin, jotta pitkät näkymät puiston poikki säilyvät. Uuden pääreitin varrella sijaitsevaa Ala-Malminojaa kehitettäisiin luonnonmukaisemmaksi kosteikkoaiheeksi uomaa muotoilemalla.

Puistoon halutaan tehdä neljä uutta puusiltaa. Kaksi liittyy uusiin reittiyhteyksiin. Loput kaksi korvaisivat olemassa olevan huonokuntoisen rumpusillan ja kapean betoni- ja teräsrakenteisen kävelysillan.
Siltojen vaikutus huomioidaan Longinojan valuma-alueselvityksen yhteydessä laadituissa virtaamamallinnuksissa. Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan uomatyöt voidaan toteuttaa ilman vesilain mukaista lupaa.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliSuurmetsäntien ja Malminkaaren kiertoliittymä siirtyy yhä
Seuraava artikkeliElite Alexalle hopeaa