Suurmetsäntien ja Malminkaaren kiertoliittymä siirtyy yhä

Suurmetsäntie- Malminkaari risteys
Tähän risteykseen on kiertoliittymää odotettu jo yli kymmenen vuotta ja saman verran mennee edelleenkin. KUVA TEIJA LOPONEN

Kokoomusvaltuutettu Heimo Laaksosen yhdessä 15 muun valtuutetun kanssa jättämä aloite Suurmetsäntien ja Malminkaaren turvallisuusriskeistä todetaan kaupunkiympäristölautakunnassa perustelluksi. Vuonna 2005 hyväksyttyä kiertoliittymää ei silti vieläkään ole tiedossa.

Risteyksessä on sattunut viimeisen vuosikymmenen aikana 21 tilastoitua liikenneonnettomuutta, joista seitsemän on johtanut henkilövahinkoihin. Lähes kaikissa tapauksissa loukkaantunut on ollut joko pyöräilijä tai moottoripyöräilijä.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 12.6.2018 Suurmetsäntien katusuunnitelman välillä Tapanilankaari–Malminkaari osana Fallkullan kiilan alueen asemakaavan mukaisia katusuunnitelmia. Suunnitelman mukaan Suurmetsäntien eteläpuolelle rakennetaan uusi jalkakäytävä ja pyörätie. Malminkaaren liittymään tehdään suojatie- ja saarekejärjestelyjä, jotka parantavat liikenneturvallisuutta. Muita toimenpiteitä Suurmetsäntien ja Malminkaaren liittymään ei toistaiseksi ole suunnitteilla.

Alueen katuverkkoa tullaan tarkastelemaan laajemmin ja perusteellisemmin Malmin lentokenttäalueen suunnittelun edetessä. Malmin lentokentän kaavarunkosuunnitelmissa Suurmetsäntien ja Malminkaaren linjaukset muuttuvat niin, että nykyinen risteys siirtyy merkittävästi nykyisestä sijainnistaan.

Suurmetsäntien  ja Malminkaaren liittymään suunniteltiin liikenneympyrä osana Tapanilankaaren ja Suurmetsäntien liikennesuunnitelmaa 6.10.2005. Vuonna 2012 liikenneympyräsuunnitelmasta  tehtiin uusi valtuustoaloite ja kaupunkisuunnittelulautakunta totesi, että liikenneympyrä on aikataulutettu rakennettavaksi vuonna 2013. Rakentamista ei voitu silloinkaan toteuttaa määrärahojen niukkuuden vuoksi.

Turvallisuuteen haetaan parannusta laskemalla Suurmetsäntien nopeusrajoitus keväällä 2019 nykyisestä 60 km/h:sta 50 km/h:iin. Alhaisempi nopeusrajoitus lisää liittymän liikenneturvallisuutta ja samalla hieman helpottaa Suurmetsäntielle kääntymistä Malminkaaren suunnasta.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliMalmin tornista 23 : Malmin lentokenttä ja taimenet
Seuraava artikkeliLonginojanpuiston suunnitelma häikäisee hienoudellaan