Valitusprosessit yhä kesken – Asemakaavamuutokset käyntiin Malmin lentoasemalla

Malmin kentän kaava-aluetta
Nyt suunnitellaan asemakaavanmuutosta Malmin lentokenttärakennuksia ympäröivälle alueelle, jossa sijaitsee muun muassa paloasema ja harjoitushyppytorni. Kuva Teija Loponen

Malmin lentoaseman alueelta on otettu kaksi ensimmäistä noin 2000 ja 2500 asukkaalle aiottua lohkoa asemakaavamuutossuunnittelun alle. Lentoaseman alueelle on tavoitteena rakentaa asunnot 25 000 asukkaalle.

Toinen suunnittelualue koskee Lentoasemankorttelia, joka sisältää Malmin lentoaseman rakennukset ja toinen Nallenrinnettä lentokenttäalueen eteläosassa, Tattariharjuntien varrella.

Lentoasemankortteli pitää sisällään osan lentokenttäalueelle muodostettavasta puistoverkostosta, alue sijaitsee suojeltujen terminaali- ja hangaarirakennusten läheisyydessä pääosin rakennetussa ympäristössä. Idässä ja Koillisessa alue rajautuu teollisuus- ja varastoalueiden korttelialueisiin. Sille sijoittuu eteläinen osa lentokenttää ja 1. kiitotietä, sekä muun muassa paloasema, palomiesten harjoitushyppytorni, tenniskenttä, pieni jääkaukalo sekä toimitila- ja asuinrakennuksia.

Alueen läpi kulkee vanhan Porvooseen johtaneen maantien linjaus ja lentokenttää kiertävä suosittu ulkoilureitti. Siellä sijaitsee myös ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteita ja maakaasun runkoputki.

Suunnittelun tavoitteena on säilyttää suojellut rakennukset eli terminaali ja hangaari. Lentoasemanpuiston lisäksi alueelle tulisi asuinkerrostalojen kortteleita, asuntoja noin 2000 asukkaalle. Maakaasun runkoputki linjattaisiin uudelleen.

Alueen omistaa kaupunki. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty työpaikka-alueeksi ja pieneltä osin virkistysalueeksi. Tattariharjutie on merkitty pääkaduksi ja aluetta sivuaa nopean raitiotien varaus Viira.

Nallenmäessä asuntoja on suunnitteilla 2500 asukkaalle. Alue rajautuu Nallenmäen ja Sunnuntaipalstojen nykyisiin pientalotontteihin sekä Tullivuorentiehen ja etelässä Tattariharjun teollisuusalueeseen. Idässä rajan muodostaa tuleva Ilmasillantie.

Nallenrinteen alue on pääosin rakentamatonta puistoaluetta, jonka kasvillisuus on raivattu matalaksi kiitoradan jatkeelta. Alueen pohjoisosa kuuluu lentokenttäalueeseen. Eteläosassa kulkee Tattariharjuntie, jonka varressa sijaitsee laaja asfaltoitu lumenkaatopaikka. Tattariharjuntien ja lentokentälle johtavan tien risteyksessä on huoltoasema.

Vanhan Porvooseen johtaneen tien varressa sijaitsee muutamia vanhoja asuinrakennuksia ja alueen läpi kulkee lentokenttää kiertävä suosittu ulkoilureitti. Tälläkin alueella sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita ja myös siellä kulkee maakaasun runkoputki.

Molempien kaavojen valmisteluaineistoihin voi tutustua Malmitalolla 10.9.-28.9., samoin kaupungin verkkosivuilla. Tuona ajanjaksona voi myös osallistua Kerrokantasi-kyselyyn kaupungin verkkosivuilla. Kaavan valmistelijat ovat Malmitalolla tavattavissa 24.9. klo 14-19.

Mielipiteet suunnitelmista voi esittää 28.9. mennessä kirjallisesti kaupungin kirjaamoon PL 10 00099 Helsingin kaupunki tai helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliEnnakoidaan
Seuraava artikkeliPäättäjien palsta: Alviina Alametsä, Björn Månsson, Mari Rantanen