Ennakoidaan

teija loponen

Malmin lentokentän alueen ensimmäiset asuntorakentamiseen liittyvät kaavat ovat tulleet asukkaiden arvioitaviksi. Kaavamuutossuunnitelmista on lähetetty tietoa yhdistyksille ja seuroille, jotta ne voivat ottaa kantaa lähinaapurustoonsa suunniteltuihin muutoksiin. Samoin koteihin on jaettu korttia, jossa pyydetään tutustumaan suunnitelmiin ja antamaan niistä mielipiteensä kaupungille. Malmin lentokentän alueelle on suunniteltu peräti 25 000 asuntoja, jotka olisi tarkoitus rakentaa vuosina 2020-2040.  Varmaa rakentaminen ei vielä ole, sillä vuonna 2016 kaupunginvaltuustossa hyväksytty uusi yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. Kaavasta tehtyjen valitusten käsittely on kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Mutta nyt saa siis ennakoidaan rakentamista ja siihen saa ottaa kantaa.

Rakentamista täällä tapahtuu aivan koko ajan. Täydennysrakentamista tehdään jo pitkään asutuilla alueilla, sen myötä tonttikoot pienenevät ja asuminen tiivistyy. Lisääntyvät asuntomassat lisäävät myös liikennettä. Liikenteen sujuvuuteen on voitu parhaiten vaikuttaa kiertoliittymillä, sillä lisäkaistoihin ei täyteen rakennetuilla alueilla ole juurikaan mahdollisuutta. Malmin lentokenttäalueen rakentaminen toisi melkoiset paineet olemassaolevalle katuverkostolle. Suurmetsäntie ja Tattariharjuntie  ovat jo nykyisellään ruuhka-aikoina autoja täynnä. Pikaraitiotie ei autoilua jatkossakaan korvaa. Ehkä ruuhkatkin on jo ennakoitu.

Ennakointi ja arviointi on vaikeaa, sen on jokainen varmasti itsekin kokenut. Laajempia arviointivirheitä on nähty etenkin päiväkoti- ja koulumaailmassa. Arvioidut lapsiluvut eivät usein pidäkään paikkaansa, josta seuraa melkoista tilanahtautta kouluissa ja lasten kuljettamista matkojen taakse päivähoitoon. Väärin tehdyillä arvioilla saatetaan myös vähentää koulutuspaikkoja, jolloin ammattitaitoista henkilökuntaa ei olekaan saatavilla siinä vaiheessa kun tarvetta ilmenisi. Usein arvioinnin vaikeuteen vaikuttaa muuttoliike. Toisinaan taas tietoa vaikkapa uudisrakentamisen määristä ei oteta arvioinnissa huomioon. Yhteistyön tiivistämistä eri tahojen välillä tarvitaan yhä enemmän, jotta tieto kulkee varmasti kaikille sitä tarvitseville. Tietoa tarvitaan ennakkoon, ei jälkikäteen.

Päätoimittaja Teija Loponen

Edellinen artikkeli130-vuotias Tivoli Sariola Kurranummelle
Seuraava artikkeliValitusprosessit yhä kesken – Asemakaavamuutokset käyntiin Malmin lentoasemalla