Jakomäen Sydämeen voi vielä vaikuttaa

Jakomäen asemakaavan muutokseen liittyy Jakomäenaukio ja sen reunamien rakennuksia, jotka on tarkoitus purkaa. Kuva Teija Loponen

Jakomäen keskusta-alueen suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa on vielä parisen viikkoa aikaa tehdä muistutus mikäli nykysuunnitelmissa on omasta mielestä jotain vialla.

Suunnittelualue sijaitsee Jakomäen keskiosassa Huokotien eteläpuolella. Alueella on1960–1970-luvuilla rakennetut Jakomäen peruskoulun rakennukset, joiden yhteydessä toimii myös Jakomäen uimahalli kuntosaleineen. Jakomäenaukion koillisreunan rakennuksessa toimii nuorisotalo ja paikallisia järjestöjä.

Suunnittelualueella on myös päiväkoti Naava, leikkipuisto Jakomäki ja Huokopuiston eteläpuoleinen metsikkö pururatoineen. Kankaretie 1:ssä sijaitsee kaksi asuinkerrostaloa. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu puisto-, leikkipuisto- ja liikuntapuistoalueita sekä Jakomäenkujan, Jakomäenpolun, Huokopolun, Somerikkotien, Somerikkopolun, Kankaretien, Kankarepolun ja Kennäspolun katualueita.

Tehty asemakaavaratkaisu mahdollistaa nykyisten julkisten palvelurakennusten korvaamisen uudella monitoimirakennuksella.

Yläkoulun paikalle ja säilytettävän uimahallin yhteyteen suunnitellaan uutta palvelurakennusta, jossa olisivat peruskoulu, päiväkoti ja nuorisotalo.

Leikkipuisto ja osa Huokopuistosta liitetään muodostettavaan julkisten lähipalvelurakennusten tonttiin.

Vanhat huonokuntoiset koulu-, päiväkoti-, leikkipuisto- ja palvelurakennukset Huokotie 3:n, Jakomäenpolku 8:n ja Jakomäenkuja 5:n tonteilta voidaan kaavaratkaisun myötä purkaa. Purettavien rakennusten tilalle tehdään uutta asumista. Samalla parannetaan julkisia ulkoalueita, liikennejärjestelyjä sekä lisätään asuntorakentamista keskeisellä paikalla.

Huokopolku ja Jakomäenpolku linjataan uudelleen ja muutetaan osin tonttikaduiksi. Liikuntapuiston eteläreunalle tulee uusi kulkuyhteys Somerikkotien bussipysäkiltä Huokotien ylikulkusillalle.

Julkisten palvelurakennusten tontilla kerrosalaa on suunnitelmassa yhteensä 14 450 k-m². Uutta asuntokerrosalaa on 21 700 k-m², josta liiketilaa 200 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 580 asukasta.

Yksi asuinkerrostaloista on ensisijaisesti vanhusten asuntoja varten.

Kaavaratkaisussa on merkitty Jakomäenaukion reunoille uutta liike- ja toimitilaa. Liiketilat voivat liittyä yläpuolisiin asuintiloihin.

Mahdolliset muistutukset  asemakaavasuunnitelmasta tulee osoittaa kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle 12.2 mennessä.

Teija Loponen