Malmille suunnitteilla kaksi uutta kerrostaloa

Tälle tontille suunnitellaan 6-8-kerroksista opiskelija-asuintaloa. Kuva Teija Loponen

Malmin kauppatien varrelle suunnitellaan kuudesta kahdeksaan -kerroksista opiskelija-asuintaloa ja Uudenpellonpolku 6:een on suunnitteilla neljäkerroksinen luhtitalo.

Kotinummenpuiston läheisyydessä sijaitseva suunnittelualue käsittää
kaksi tonttia ja niihin liittyvät katu- ja puistoalueet. Alueeseen kuu-
luvat rakentamaton tontti osoitteessa Malmin kauppatie 30 sekä pientalotontti Uudenpellonpolku 6:ssa.

Malmin kauppatie 30 tontti sijoittuu pääradan ja radan ylittävän
Kotinummentien sillan vierelle. Rakentamattomalla tontilla on
puustoa ja pensaikkoa. Suunnittelualueen koillispuolella on raken-
tamattomia toimitilatontteja. Kotinummentien ylikulkusillan alla ole-
valla pysäköintialueella on 66 autopaikkaa.

Malmin kauppatie 30:ssä kaupungin tavoitteena on täydentää kaupunkirakennetta aseman lähellä rakennuksella, joka toimii myös tunnistettavana maamerkkinä. Malmin kauppatien varrella huomiota kiinnitetään terveellisiin ja vähäpäästöisiin rakentamisratkaisuihin, lisäksi halutaan edistää puurakentamista. Tontin laajentamismahdollisuutta tutkitaan.

Kotinummentielle on merkitty katualueen osa, jolle tulee
rakentaa silta, jonka alle sijoitetaan autopaikkoja. Kaavassa on
velvoite rakentaa sillan alle kahteen tasoon korttelin
autopaikat. Lisäksi maantasossa oleville  paikoille tulee voida sijoittaa 45 % viereisen korttelin autopaikoista. Alueen kautta tulee myös
varata ajoyhteys viereisille tonteille.

Osoitteessa Uudenpellonpolku 6 sijaitsee 1968 valmistunut yksi-
kerroksinen kahden asunnon pientalo pihapuutarhoineen. Tontin lähiympäristössä on sekä pientaloja että matalia kerrostaloja.
Uudenpellonpolulla tavoitteena on, että yleiskaavan esittämää tehokkuutta noudattava uudisrakentaminen sopeutuu lähiympäristön rakennustapaan.

Esittely- ja keskustelutilaisuus suunnitelmista järjestetään verkossa 2.12. klo 17–18. Kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua 29.11.– 20.12. kaupungin verkkosivuilla tai Tapanilan ja Malmin kirjastoissa. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta tulee esittää viimeistään 20.12.

Teija Loponen