Pukinmäkeläisten huolena kerrostalojen korkeus

Pukinmäen keskustassa Eskolantien varrellaon viisi-kuusikerroksisia kerrostaloja. Tornitaloja eivät asukkaat Pukinmäkeen kaipaa. Kuva Teija Loponen

Pukinmäessä pidetyn asemanseudun asekamaavan muutosta esittelevän illan jälkeen asukkaita on edelleen huolettanut tulevan rakentamisen korkeus.

Jo asukasillassa nostettiin useampaankin kertaan esille suurin huolenaihe, tulevien kerrostalojen korkeus. Korkeiden talojen pelätään vähentävän asumisviihtyisyyttä sekä pilaavan maisemia.

Suunnittelijoiden mukaan asumisviihtyisyys otetaan huomioon ja suunnittelualueesta tehdään varjotutkielmat.

Pukinmäen suunnittelija, arkkitehti Joakim Kettunen kertoo, että talojen muotoa ja kokoa tutkitaan työn aikana. Myöskään kerroslukuja ei lyöty lukkoon, vaan ne saattavat muuttua työn edetessä.

Asumista asemanseudulle on tulossa noin 20 000 kem, mikä tarkoittaisi noin 350 asuntoa. Asukasmäärä itsessään ei ole kaavassa tavoitteena.

Pukinmäki-Seura toteaa, että tehdyissä suunnitelmissa on huomioitu lukuisia niitä aiheita, joita seura ja alueen asukkaat ovat eri tilaisuuksissa suunnittelijoille esittäneet. Liityntäpysäköintilaitosta kiitellään, samoin entiselle Esson tontille tulevaa liiketilaa ja päivittäistavarakauppaa. Uudet asunnotkin toivotetaan tervetulleeksi.

Sen sijaanPukinmäki-Seura havaitsi, ettei suunnitelmissa oltu huomioitu ajatuksia aukioiden sarjasta, jonka ajateltiin antavan omaa erityispiirrettä sekä väljyyttä keskustaan korkealle kohoavien rakennusten lomassa.

Seura toivoo erityisesti radan varteen kohoavien rakennusten leveyden ja korkeuden harkitsemista huolella, sillä kaupunginosan keskustan ei haluta jäävän radalta katsoen yhtenäisen muurin taakse.

Samaten seura toivoo varovaisuutta täydennysrakentamiseen, sillä riittävä väljyys ja vanhan kulttuurialueen perinteitä kunnioittava ilme on säilytettävä uusia asuinrakennuksia sijoittaessa nykyisen rakennuskannan väleihin.

Pukinmäki-Seuran kaavakannanotossa todetaan, että mikäli suunnitteluvaiheen jälkeen puretaan sellaisia keskustan rakennuksia, joissa on asukkaille tarpeellisia palveluja, on silti kyettävä turvaamaan välttämättömien palvelujen saanti niin, ettei  niitä jouduta hakemaan naapurikaupunginosista.

-Suuri huolemme koskee myös liikennejärjestelyjen toimivuutta ja turvallisuutta muutos- ja rakennustöiden käynnistyessä kaupunginosan keskustan alueella. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus on tärkeää, samoin kevyen liikenteen väylien yhtenäisyys, katkeamattomuus alueella ja alueelta, huomautetaan lausunnossa.

Kaupunginvaltuutettu Kauko Koskiselle on myös esitetty toive, että hän viimeistään kaupunginvaltuustossa ottaisi kantaa kaavamuutokseen.

-Olen Pukinmäki-Seuran lausunnon takana. Valtuustossa kaavaan vaikuttaminen on liian myöhäistä eli kyllä vaikuttaminen pitää tehdä asemakaavan lausuntovaiheessa ja kaupunkisuunnittelulautakuntavaiheessa, Koskinen toteaa.

Teija Loponen