Vuokratonteille tiedossa korotuksia

suutarilan taloja
Uusilla vuokratonteilla vuokrataso on huomattavasti korkeampi kuin monta vuosikymmentä sitten tehdyissä vuokrasopimuksissa. Kuva Teija Loponen

Helsingin kaupunki valmistautuu uusimaan jälleen suuren määrän asuntotonttien vuokrasopimuksia. Uudet vuokrat perustuvat muun muassa tontin rakennusoikeuden määrään ja arvoon.

Vuosina 2020–2021 eri puolilla kaupunkia päättyy noin 750 määräaikaista maanvuokrasopimusta, joista valtaosa on omakotitalotonttien sopimuksia.

Päättyviä sopimuksia on eniten Käpylän, Kumpulan, Koskelan ja Toukolan alueilla. Lisäksi sopimuksia uusitaan muun muassa Suurmetsässä ja Tapaninkylässä. Sopimukset on tarkoitus uusia noin 50 vuodeksi.

Helsingin kiinteistövirasto lähettää vuokralaisille joulu- ja tammikuun aikana ennakkotietoja sopimusten uusimisesta. Vuosikymmenten takaisia sopimuksia uusittaessa vuokrat yleensä nousevat merkittävästi.

Nyt uusittavat maanvuokrasopimukset on tehty 1950-1970-luvuilla sekä 1970- ja 1980-lukujen taitteessa, jolloin kiinteistöjen arvot olivat huomattavasti nykyistä matalampia.  Siitä johtuen monen tontin vuokra on jäänyt alhaiseksi verrattuna kiinteistöjen nykyisiin arvoihin ja vuokriin, joita kaupunki perii myöhemmin vuokratuista tonteista.

Uusien vuokrasopimusten valmistelussa pyritään kaupungin tontinvuokralaisten tasavertaiseen kohteluun ja kohtuullisuuteen. Sopimuksia uusittaessa tontin uusi vuokra on tyypillisesti noin viidenneksen alhaisempi kuin vastaavan uudisrakennustontin vuokra.

Kiinteistövirasto aikoo esittää, että vuokrankorotuksia lievennetään kymmenen vuoden siirtymäajalla, kuten tehtiin vuosina 2010 ja 2015 uusittujen sopimusten kohdalla. Tällöin uudesta maanvuokrasta perittäisiin sopimuksen ensimmäisenä voimaantulovuotena 50 prosenttia, ja vuokraa korotettaisiin vuosittain viiden prosenttiyksikön lisäyksin siten, että uusi maanvuokra tulisi täysimääräisenä voimaan vasta kymmenen vuoden kuluttua uuden maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan alkamisesta.

Ensimmäisessä yhteydenottokirjeessä vuokralaisille kerrotaan uuden maanvuokran arvioitu laskennallinen vaikutus asumiskustannuksiin. Tarkennetut arviot tonttikohtaisista vuokrista valmistuvat vuoden 2017 loppupuolella. Samalla selvitetään soveltuuko osa tonteista täydennysrakentamiseen.

Lopullisen päätöksen uusittavien sopimuksien vuokraushinnoista ja siirtymäkaudesta tekee kaupunginvaltuusto. Asia etenee valtuuston käsiteltäväksi arviolta keväällä 2018.

  • Helsingin kaupunki omistaa yli 60 prosenttia kaikista Helsingin maa-alueista. Kaupungin vuokratonteilla asuu noin kolmasosa helsinkiläisistä.
  • Kaupunki perii asuntotonteilta vuosivuokraa, joka on neljä prosenttia tontin laskennallisesta arvosta. Laskennallinen arvo perustuu kaupunginosan asuntotonttien rakennusoikeuden arvoon ja tontin rakennusoikeuden määrään.
  • Vuonna 2016 kaupunki sai 5 400 asuntotontistaan maanvuokratuloja noin 120 miljoonaa euroa eli noin yhden veroprosentin verran.
  • Vuonna 2010 päättyneitä sopimuksia uusittiin noin 100 kappaletta ja vuonna 2015 päättyneitä noin 170. Suurin osa tuolloin uusituista sopimuksista koski kerrostalotontteja.

Teija Loponen

 

 

Edellinen artikkeliLentokentänojasta löytyi eniten metalliyhdisteitä
Seuraava artikkeliEräViikingit purjehtii kärjessä!