Pukinmäen keskustan suunnitelmat esille

Uusia taloja Eskolantiellä. Pukinmäen rakentamista keskustamaisemmaksi ja tiiviimmäksi jatketaan edelleen. Kuva Teija Loponen

Pukinmäen aseman ympäristöä aiotaan tiivistää asuntojen täydennysrakentamisella sekä uusilla palvelu, -liikenne- ja pysäköintiratkaisuilla.

Helsingin uudessa yleiskaavassa Pukinmäen keskustan alue on merkitty pääosin lähikeskustaksi. Radan itäpuolelle on luvassa pyöräliikenteen nopea runkoverkko eli baana.

Suunnittelualueeseen kuuluu Pukinmäen juna-aseman ympäristöä radan molemmin puolin. Mukana on Pukinmäen aukion viereiset tontit, Säterintien varrella oleva pysäköintitalo viereisine pysäköintialueineen, Eskolantien 1,3 ja 5 tontit sekä rautatie-, pysäköinti-, katu- ja tiealueita. Suunnittelualue on kooltaan noin kahdeksan hehtaaria.

Suunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset nykyistä tiiviimmälle keskusta-alueelle, jossa on palveluiden ja työpaikkojen lisäksi myös asunto ja uusille asukkaille erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä.

Alueen lähiympäristön suunnittelun tavoitteena on luoda viihtyisiä ja turvallisia kävely-ympäristöjä ja -reittejä, selkeyttää alueen pyöräyhteyksiä sekä parantaa liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.

Junaradan itäpuolelle nykyisen pikaruokalan tontille on suunnitteilla päivittäistavarakauppa, jonka yhteyteen tulee myös muuta liiketilaa. Uusilla asuinrakennuksilla sekä vahvistetaan alueen identiteettiä paikallisena keskuksena, että lisätään keskusta-alueen väestöpohjaa. Uusien asuinrakennusten ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan liiketilaa. Uutta asuinrakentamista on suunnitteilla osoitteissa Säterintie 2 ja 4 sekä Eskolantie 1, 3 ja 5.

Junaradan ja Eskolantien kulmauksessa sijaitsevalle nykyiselle pysäköimisalueelle tutkitaan pysäköintitalon sijoittamista asiointi-, liityntä- ja asukaspysäköintiä varten. Myös Säterintien varren pysäköintijärjestelyjä selvitetään.

Asukkaat voivat tutustua suunnitelmiin Pukinmäen nuorisotalolla 2.1.-23.1.2016. Aiheesta järjestetään keskustelutilaisuus nuorisotalolla 9.1. Mielipiteet suunnitelmista tulee lähettää kaupungille viimeistään 23.1.

Teija Loponen