MSOKY otti kantaa täydennysrakentamiseen

Malmin Seudun Omakotiyhdistys haluaa rauhoittaa Pukinmäen ja Tapaninvainion virkistysalueet ulkoilijoiden käyttöön. Kuva Teija Loponen.

Malmin Seudun Omakotiyhdistys on jättänyt kannanottonsa Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteisiin.

Malmin Seudun Omakotiyhdistys kannattaa ajatusta tehdä suunnittelua ilmastonäkökulmaa painottaen, mutta toivovat luontokadon paremmin huomioon ottavaa lähestymistä, sillä lisärakentaminen on aina suuri rasitus olemassa olevalle viherympäristölle. Pukinmäen ja Tapaninvainion asukkaille tarpeelliset virkistysalueet Närepuisto ja Sinimetsä ovat tärkeä viherkeuhko saasteita ja melua vastaan sekä koti ja suoja luonnonvaraisille eläimille.
Yhdistys kannattaa Pukinmäen asemanseudun tiivistämisrakentamista, mutta kerrostaloja ei tulisi sijoittaa asemanseudun ulkopuolella olevien matalien talojen keskelle.
Yhdistyksen mukaan alueen pientalot ovat Pukinmäen ja laajemminkin katsoen MaTaPuPu-alueen arvo ja sitä tulisi vaalia. Alueelle muutetaan ja siellä viihdytään lähipalvelujen, luonnon sekä ulkoiluun ja liikuntaan soveltuvien virkistysalueiden takia.
Yhdistys toivoo kaupungin tunnistavan pientaloalueiden merkityksen kaupunkirakenteelle tärkeänä osana. Matalaa rakentamista puoltaa myös se, että nyt suunniteltu tiivis rakennusmassa Pukinmäen rantapuiston itäpuolelle tarkoittaisi autoliikenteen huomattavaa kasvua ja metsien muuttumista talojen takapihoiksi.

Uusien katujen avaaminen läpi asuinalueen lisäisi epäviihtyvyyttä ja ilmansaasteita. Pukinmäenkaarelle avattavat kaksi uutta ajoyhteyttä olisivat vastoin aikaisempia asemakaavoja, joiden keskeisenä lähtökohtana on ollut rauhoittaa Pukinmäki läpiajolta. Nämä katuyhteydet tietäisivät moottoriliikenteen lisääntymistä, kun lähellä ja kaukana asuvat löytäisivät uuden oikoreitin. Toivomme, että suunnittelussa nousisi paremmin esiin alueiden turvallisuus ja viihtyisyys.
Karhusuontien alku Pukinmäenkaarelle asti on saanut nimen kerrostalokäytävä. Malmin Seudun Omakotiyhdistyksen mielestä nimen voi muuttaa, sillä tämän kohdan on hyvä säilyä pientalovaltaisena.
Yhdistys kummastelee, miksi suunnittelussa lähtökohtana on pientalojen pihoja hipova raitiotie, joka Pukinmäen viljelypalstojen kohdalta ylittäisi Natura-alueeksi arvotetun Vantaanjoen ja tärvelisi valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön ja -maiseman. Yleiskaavassa raitiotielle on toinen, toimivampi vaihtoehto nykyisen runkolinjan 560:n reittiä pitkin.

Yleiskaavaan ohjeellisena merkittyä Pyöräbaanaa matonpesupaikan vierestä joen yli ei nähdä hyvänä ratkaisuna.

-Haluamme nostaa esiin kysymyksen investoinnin mielekkyydestä, koska lähes näköetäisyydellä Kehä I:n vierustassa on jo poikittainen pääreitti, huomautetaan kirjelmässä.
Kevyen liikenteen sillan lisääminen Vantaanjoen yli on kannatettavaa. Paikka tai paikat tulee valita harkiten, jotta reitit palvelevat luonnosta nauttivia ulkoilijoita, mutta eivät houkuta moottoriliikennettä tai nopeavauhtista pyöräliikennettä matonpesijöiden, koiranulkoiluttajien, ratsukoiden, lasten, vanhusten ja muiden ulkoiluteillä liikkuvien sekaan. Myös tässä suunnittelussa turvallisuus, viihtyvyys, ilmasto ja luonnon varjeleminen pitää nostaa kärkeen.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliEräviikinkien miehillä edessä saalistusviikko
Seuraava artikkeliEdellisen OmaStadin hankkeista lähes kaikki valmiita