Ala-Malmin katusuunnitelmat lyödään lukkoon

tullivuorentie
Kuva Teija Loponen

Ala-Malmilla Tullivuorentien ja sen lähistön katusuunnitelmat ovat valmiit. Ne löytyvät rakennusviraston internet-sivulta ja suunnitelmista voi vielä antaa palautetta 8.11. mennessä.

Tullivuorentien katusuunnitelma koskee Tullivuorentietä välillä Teerisuonkuja – Nallenmäentie. Tullivuorentie on kokoojakatu, joka yhdistää Teerisuontien ja Tattariharjuntien. Uusien liikennejärjestelyjen toteuttaminen mahdollistaa tiiviin pientalo- ja kerrostalorakentamisen Tullivuorentien eteläpuolelle, Longinojan länsi- ja itäpuolelle. Samalla parannetaan Tullivuorentien kävely- ja pyöräily-yhteyksiä.

Tullivuorentiehen tulee liittymään eteläpuolelta uusi rengasmainen tonttikatu Pilvenpyörteentie.

Tullivuorentien ajoradan eteläreunaan rakennetaan eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Ajoradan pohjoisreunaan tulee Teerisuontie -Longinojanraitti välille eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Longinojanraitista itään kadunpohjoisreunan nykyinen jalkakäytävä parannetaan 2,4 – 2,7 metrin levyiseksi.

Pilvenpyörteentien liittymissä jalkakäytävä ja pyörätie toteutetaan Pilvenpyörteentien ajoradan kohdalla yli jatkuvina. Longinojanraitin, Pyrytien sekä Tullivuorenraitin liittymien suojatiet toteutetaan saarekkeellisina.

Tullivuorentiellä välillä Teerisuonkuja – Longinojanraitti etelälaidan istutuskaistan nykyinen katupuurivistö uusitaan ja huonokuntoiset rumpuputket uusitaan.

Pilvenpyörteentie on uuden asuntoalueen uusi tonttikatu, joka rajoittuu pohjois- ja itäpäistään Tullivuorentiehen. Katu rakennetaan hidaskaduksi. Katu sijoittuu nykyisin rakentamattomaan niittymaastoon.

Longinojanpuistoon johtavan raitin kohdalle rakennetaan katuaukio. Katuaukiosta itäänpäin eteläpuolen jalkakäytävä erotetaan ajoradasta istutuskaistalla. Kadun eteläreunaan rakennetaan 12 metriä pitkä pysäköintitasku.

Päiväkoti Poutapilven nykyinen ajoliittymä siirretään Tullivuorentieltä Pilvenpyörteentielle. Pilvenpyörteentien pohjoisosaan rakennetaan huoltoajoyhteys nykyiselle jätevedenpumppaamolle. Uudelta tieltä rakennetaan yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie Longinojanpuistoon.

Suunnittelualueeseen kuuluu myös puistojen pohjoisosa, jonka pinta-ala on yhteensä noin 5 ha. Nykyiset Longinojanpuiston ja Sepänmäenpuiston puistoraittiyhteydet – Vanhanradanraitti,

Longinojanraitti ja Tullivuorenraitti – säilyvät ja niiden sijaintia tarkennetaan paikoin uusien korttelien kohdissa. Lisäksi puistokäytäväverkkoa täydennetään raiteilla, jotka rajaavat uusia korttelialueita. Longinojan yli rakennetaan uusi puukantinen puistosilta. Uusi poikittainen yhteys jatkuu uusien kortteleiden välissä koko alueen halki.

Puistoraittien varrella nykyiset penkit kunnostetaan ja alueelle lisätään muutama uusi penkki, samoin lisätään syväkeräysastioita.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliMalmin kentästä esirakentamissuunnitelma
Seuraava artikkeliPrennuille kultaa kauden avauksesta!