Kolme vaihtoehtoa Tapanilan kaavaan

A-vaihtoehto säilyttäisi yhden vanhan autokoritehtaan rakennuksen. Kuva Kaupunkiympäristön toimiala

Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavaa ollaan muuttamassa ja sen pohjaksi on kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa. Suunnitelmat eroavat vain Viertolantie 2:n tontin osalta. Kolmesta suunnitteluvaihtoehdosta yhdessä osa tontin nykyisistä rakennuksissa on säilytetty, ja kahdessa muussa ne on purettu.

Alkujaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyssä suunnittelualueen rajauksessa mukana ollut asuin- ja liikerakennusten tontti radan itäpuolella on jätetty pois suunnittelualueesta tontin maanomistajan pyynnöstä. Suunnittelualueesta on jätetty lisäksi pois edellä mainitun tontin eteläpuolella sijaitseva pieni puistoalue.

Uuden kaavan tavoitteena on mahdollistaa asumispainotteista täydennysrakentamista molemmin puolin päärataa aseman läheisyydessä. Radan länsipuolella palaneen tapettitehtaan tontille ja sen viereisille kiinteistöille suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja sekä niihin katutason liiketiloja.

Viertolantien katujärjestelyjä päivitetään niin, että kadun itäreunaan voidaan sijoittaa jalkakäytävä. Kadun länsireunan yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä pysyvät suurin piirtein ennallaan. Viertolantien puoliväliin on tutkittu uutta bussipysäkkiparia, joka korvaa noin 200 metrin päässä Vanhalla Tapanilantiellä sijaitsevan pysäkkiparin. Kuulijankujan kohdalle ja Vanhan Tapanilantien risteykseen on ehdotettu uutta suojatieylitystä. Viertolantien katualue on suunniteltu niin, että pyöräilyverkoston kehittyessä on mahdollista toteuttaa yksisuuntaiset pyöräkaistajärjestelyt Viertolantielle.

Pääradan viereen sen itäpuolelle mahdollistetaan radan suuntaisen pyöräilybaanan sijoittuminen.

Alueen pohjoiskulmassa sijaitsevalla tontilla on kaksi vuonna 1952 valmistunutta rakennusta, jotka ovat vuokrakäytössä muun muassa eri yhdistyksillä. Alueen lounaiskulmassa sijaitseva kaupungin omistuksessa oleva teollisuustontti on rakentamaton.

Vaihtoehdossa A on säilytetty Viertolantie 2:n, eli palaneen tapettitehtaan tontilla nykyisin olevista rakennuksista eteläisempi. Rakennuksen toimintojen on mahdollista säilyä nykyisenlaisina, eikä siihen osoiteta esimerkiksi uutta asumista.

Pohjoisempi rakennuksista on suunnitelmassa purettu. Tontin pohjoisosaan on sijoitettu kaksi uutta asuinkerrostaloa, joiden kerrosluvut vaihtelevat kuudesta seitsemään. Korkein rakennuksista sijaitsee Viertolantien ja Päivöläntien risteyksessä. Uudet rakennukset on vaihtoehdossa B sijoitettu niin, että niiden lyhyet päädyt ovat Viertolantien puolella, ja rakennusten väliset pihat avautuvat kadun puolelle. Tällä on pyritty jäsentämään uudisrakentamisen mittakaavaa kadun vastapuolen pientaloalueen suuntaan. Rakennukset on kytketty toisiinsa parvekkeilla radan puolella, millä pyritään estämään raideliikenteen aiheuttaman melun kantautumista. Uusien asuinkerrostalojen pysäköinti on sijoitettu rakennusten väliin piha-kannen alle niin, että pysäköintiin ajetaan radan puolelta tontin sisäistä ajoväylää pitkin. Kannen alaista pysäköintitasoa on kallistettu niin, että se ei muodosta näkyvää seinää Viertolantien puolella. Säilytettävän rakennuksen pysäköinti on maantasossa rakennuksen pohjoispuolella.

Vaihtoehdossa C uudet rakennukset muodostavat sulkeutuvamman pihapiirin.

4 ja 6:n tonteille suunnitellut uudet rakennukset 4-6 –kerroksisia asuintaloja. Rakennukset sijoittuvat päärataan ja Viertolantiehen rajautuen niin, että asuntojen oleskelupihat jäävät tonttikokonaisuuden keskelle uusien rakennusten väliin.

Viertolantien puoleisten rakennusten asettelussa on pyritty välttämään yhtenäisen rakennusseinämän muodostumista Viertolantien varteen samalla, kun pihoja suojataan Viertolantien melulta. Kadun varren rakentamisen mittakaavaa on jäsennetty lisäksi viistojen kattomuotojen sekä yksikerroksisten ulkorakennusten käytöllä.

Radan puolella rakennukset on pyritty sijoittamaan niin, että asuntojen oleskelupihat saadaan suojattua radalta kantautuvalta melulta. Rakennuksia yhdistävä sivukäytävä on radan puolella, ja asuntojen parvekkeet avautuvat länteen pihan suuntaan. Viertolantien varteen on mahdollista osoittaa pienessä määrin liiketilaa asuinrakennusten maantasokerroksiin. Tonttien pysäköinti on osoitettu kahteen kaksikerroksiseen pysäköintilaitokseen, jotka sijaitsevat tonttikokonaisuuden etelä- ja pohjoispäissä rataan rajautuen.

Hankkeesta keskustellaan Malmitalolla 19.5. klo 11–15 Ala-Malmin puistossa tai huonon sään sattuessa Malmitalon ala-aulassa. Maanantaina 16.5. klo 17–19 järjestetään kaavakävely, jossa arkkitehti Antti Mentula esittelee suunnitelmia ja vastaa kysymyksiin. Kaavakävely alkaa klo 17 Tapanilan aseman sillalta.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee esittää viimeistään 3.6. kaupungin kirjaamoon tai suunnittelijalle.

Helsingin kaupunki on ladannut suunnitelmat Kerrokantasi-sivustolle, ja pyytää vaihtoehdoista asukkaiden mielipiteitä.

Verkkokysely on auki 6.5.–3.6.2019 osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/tapanilanasemanseutu.

Aineistoon voi perehtyä myös Tapanilan kirjastossa.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliSähköjärjestelmät ovat uhka lentokoneille, ei ihmisille? Malmin iso hangaari tyhjennettiin – toiminta jatkuu kentällä
Seuraava artikkeliZodiak tuo liikettä Tapulikaupunkiin