Riemuvoitto liikkujille

teija loponen

Puistolassa ja sen lähiympäristössä on nyt useita tyytyväisiä ihmisiä. Lähes vuoden verran lähistön asukkaita ja muita alueella ulkoilevia harmitti Aurinkomäen alueella kevyen liikenteen väylän poistuminen arkikäytöstä. Vaihtoehtoinen lenkki ei ollut kovin kaukana, mutta harmituksen pääaiheena oli se, miten vanha väylä oli Sepeteuksentieltä poistettu. Lupaa kaupungin raitin käyttöönottoon haettiin vasta sitten, kun raitille oli jo rakennettu leikkipaikka ja reitin loppupäähän istutettu pensaita. Vielä erikoisemmaksi tilanteen teki monien asiasta kyselleiden mielestä se, etteivät kaupungin virkamiehet oikein ottaneet asiaan kantaa. He eivät tuntuneet tietävän, onko asiassa toimittu omavaltaisesti vai luvan kanssa.

Erään toisen kaupungin virkamies kertoi, että heidän itsensäkin on välillä todella vaikea tietää, mille virastolle mikäkin asia viime kädessä kuuluu. Se aiheuttaa asiakkaiden pomputtelua luukulta toiselle ja edesauttaa käsitystä siitä, että kukaan ei oikein tiedä mistään mitään. Ehkä Helsinkiin suunniteltu virastojen edelleen yhdistäminen voisi helpottaa ongelmaa. Toisaalta vuonna 2013 tapahtunut sosiaali- ja terveysviraston fuusio ei ainakaan alkuvaiheessa sitä tehnyt. Samainen virkamies kertoi, että ainakin heidän kunnassaan virkamiehet ovat niin ylityöllistettyjä, etteivät ota kantaa mihinkään sellaiseen, mihin ei ole aivan pakko puuttua. Se aikaansaa asioiden roikkumista ja päätöstenteon viivästymistä. Toisinaan se myös tuottaa turhia kustannuksia kunnalle

Ensi viikolla asukkaat pääsevät tutustumaan Tattarisillan asemakaavaan. Siihen liittyy uuden eritasoliittymän rakentaminen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueen välisen kadun rakentaminen. Suunnitelmissa huomioidaan Malmin lentokentän alueelle kohdistuvat yhteystarpeet, joiden merkitys kasvaa mikäli lentokenttä lopulta päätetään täyttää asunnoilla. Liikenneyhteyksien parantuminen olisi kuitenkin Tattariharjun ja Tattarisuon alueen yrityksille eduksi, vaikka lentokenttä säilyisikin ennallaan, sillä silloin niiden liiketoiminnalla olisi paremmat kasvumahdollisuudet. Kaavasuunnitelmaan kannattaa tutustua ja ottaa kantaa.

Päätoimittaja Teija Loponen