Jakomäen allianssin sai NCC – Optiplan

Allianssin tulevia työmaita kartalla. Kaupunginvaltuusto on varannut hankkeelle 30 miljoonaa euroa vuosille 2016 – 2025. KUVA HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO

Jakomäen keskiosan kehittämishankkeen allianssikumppani on valittu. Tarjouspyynnössä annettujen vertailuperusteiden mukaisesti eniten pisteitä kolmesta hakijasta sai tarjoajaryhmittymä NCC – Optiplan.

Kiinteistölautakunta päätti viime torstain kokouksessaan oikeuttaa Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikön allekirjoittamaan hankkeen kehitysvaiheen allianssisopimuksen NCC Oy:n ja Optiplan Oy:n kanssa.

Allianssi on toteutusmuoto, jossa tilaaja hankkii suunnittelijat ja rakentajat kehittämään ja toteuttamaan hankkeen yhdessä tilaajan kanssa. Allianssin periaatteina ovat yhteinen organisaatio ja yhteiset tavoitteet sekä riskien ja hyötyjen jakaminen.

NCC – Optiplanin lisäksi tarjouksen Jakomäestä jättivät Lujatalo Oy ja SRV Rakennus Oy.

Jokaisen tarjoajan kanssa järjestettiin erikseen sopimusneuvottelut ja kahdet erilliset kehitystyöpajat hankkeen ja sen toteutusmuodon kehittämiseksi ja tarjoajien kyvykkyyden arvioimiseksi. Työpajoissa valmisteltiin myös Jakomäen alueen keskiosan ideakilpailun suunnittelua ja toteutusta, josta tarjoajat jättivät tarjouksensa jo työpajojen aikana.

Jakomäen keskiosan kehittämishankkeen lähtökohtana on viiden alueella sijaitsevan palvelurakennuksen peruskorjauksen korvaaminen yhdellä peruskorjaus-, laajennus- tai uudisrakennushankkeella ja asuntojen rakentaminen vapautuville tonteille.

Hanke on tavoitteena toteuttaa projektiallianssina siten, että tilaaja hankkii neuvottelumenettelyllä ryhmittymän kehittämään suunnitelmia sekä rakentamaan palvelurakennuksen yhteistoiminnassa tilaajan kanssa. Asuntorakentamisen toteuttaa yhteistyökumppaniksi valittava ryhmittymä.

Tavoitteena on, että tilakeskus tekee valitun tarjoajaryhmittymän kanssa kehitysvaiheen allianssisopimuksen. Tilaajan ja tarjoajaryhmittymän yhteistyönä kehitetään alueen suunnitelmaa sekä laaditaan palvelurakennuksen toteutuksesta hankesuunnitelma.

Jakomäen alueella on kolme koulurakennusta ja kaksi päiväkotia, jotka ovat perusparannuksen tarpeessa. Alueen nuorisotilat ovat alakoulun rakennuksen yhteydessä. Yläkoulun rakennuksessa toimii liikuntaviraston ylläpitämä uimahalli.

Tilakeskus on käynnistänyt Jakomäen keskiosan kehittämishankkeen yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Hankkeen valmistelun aikana on tehty yhteistyötä myös kiinteistöviraston tonttiosaston, kaupunginkanslian ja liikuntaviraston kanssa. Hankkeen tavoitteena on luopua neljästä perusparannusta vaativasta kohteesta ja toteuttaa toiminnan vaatimat tilat kehittämällä osoitteessa Somerikkopolku 6 olevaa yläkoulun rakennusta peruskorjaamalla ja laajentamalla tai korvaamalla se kokonaan uudisrakennuksella.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliHeimo ”Hemppa” Laaksosesta kotiseutuneuvos
Seuraava artikkeliMPS:n joukkueet ja PuiU napsivat voitot