Fallkullaan tulee kaksi baanaa

Kuva Fallkullan kiilan alustavista liikennesuunnitelmista, joihin voi tulla tarkennuksia alueen asemakaavatyön edetessä. KUVA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNESUUNNITELMA

Fallkullan kiilan liikennejärjestelyillä pyritään houkuttelemaan ihmisiä liikkumaan omin jaloin. Alueen jalankulku- ja pyöräilyverkosto kohenee, kun Fallkullan kiilan alueelle sijoittuu kaksi pyöräilyn laatukäytävää eli baanaa.

Pohjois-eteläinen baana mukailee rautatiealueen itäreunaa, jonka nykyinen pyöräily- ja jalankulkureitti levennetään baanamaiseksi.

Baanan toteutus leveänä on hankalaa Tapanilan aseman eteläpuolella, joten baana laitetaan ainakin ensi alkuun koukkaamaan Smoltinkulun kautta.

Smoltinkulku on Fallkullan kiilan alueen keskeinen jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Smoltti tarkoittaa lohen tai taimenen poikasta, joita voi tavata osassa Longinojaa.

Itä-länsisuuntainen baana on merkitty Suurmetsäntien varteen. Liikennesuunnitelmassa on varauduttu siihen, että tämä alueen reunassa kulkeva toinen baana voi olla tulevaisuudessa yksisuuntainen kadun molemmin puolin.

Fallkullan kiilaan on tehty muitakin kevyen liikenteen suunnitelmia. Tasankotien jalankulku ja pyöräily on tarkoitus erotella toisistaan, ja pyörille tulee yksisuuntaiset pyörätiet. Jäkälätiellä taas pyöräily siirretään ajoradalle ja jalkakäytävä rakennetaan myös kadun pohjoisreunaan.

Polkupyörille tulee yleisiä pysäköintipaikkoja Sammaltorille Tapanilan aseman läheisyyteen.

Suunnitelmassa varaudutaan Malmin lentokentän kaava-alueelta päin tulevaan joukkoliikenteen liityntälinjaan. Sen vuoksi Tapanilan aseman läheisyyteen on merkitty bussien kääntöpaikka, jota voi käyttää liityntäliikenteen pysäköintiin niin kauan, kunnes bussiliikenne alkaa.

Suunnitelmassa on myös varaus uudelle liittymälle Suurmetsäntieltä Jokipoikasentien kautta Joutsentielle. Varaus on liikennesuunnittelijoiden mukaan tarpeellinen, koska Malmin lentokenttäalueen tulevaisuuden suunnitelmista ei ole täyttä varmuutta.

Tarvittaessa liittymä toteutetaan liikenneympyränä. Samassa yhteydessä Joutsentien ajorataa voi leventää.

Alueen pääkaduilla Suurmetsäntiellä ja Malminkaarella liikennemäärät ovat noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kokoojakaduilla liikennemäärät ovat nykyisellään noin 1 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suunnittelualueen muut kadut ovat hyvin vähäliikenteisiä.

Fallkullan kiilaan tulee noin 1 300 uutta asukasta. Täydennysrakentaminen lisää ajoneuvoliikennettä noin 2 400:llä vuorokaudessa. Jos Suurmetsäntien liikenneympyrä rakennetaan, lisää se todennäköisesti Joutsentien ja Jäkälätien liikennemääriä, kun osa Suurmetsäntien pohjoispuolella asuvista alkaa oikaista liikkuessaan kohti Malmia. Joutsentien liikennemääräksi on tuolloin arvioitu noin 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Moottoriajoneuvojen kadunvarsipysäköinti on mahdollista sekä nykyisillä kokoojakaduilla että uusilla tonttikaduilla. Pysäköintipaikat varataan asiointi- ja vieraspysäköintiin.

Fallkullan kiilan alustavat liikennesuunnitelmat hyväksyttiin samassa kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa viime viikolla, jolloin päätettiin hyväksyä myös Fallkullan kiilan asemakaavamuutos. Katurakentaminen maksaa tämän hetken arvion mukaan reilut 7,2 miljoonaa euroa.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliNuorisotyön kilpailutus alkaa viime tipassa
Seuraava artikkeliKevät tulee – hopeasiipi saapuu Malmille