Baanan linjaus ei sovi Longinojan varteen: Longinoja ja Vantaanjoki tärkeitä asukkaille

Longinojan varsi on suosittu retki- ja taimenten katselupaikka. Sen luontopolulle toivotaan jatkoa. Kuva Teija Loponen

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelmissa on monien asukkaiden mielestä vielä muokattavaa siitä etukäteen annetun palautteen ja juuri pidetyn verkkokeskusteluillan perusteella. Yksi sellainen on baanan reitti, johon moni toivoisi pientä mutkaa.

Kaupunki pyrkii lisäämään Longinojan ja Vantaanjoen varren virkistysarvoja, mutta kaikki kohdat suunnitelmassa eivät sitä tue.

Veden äärelle pääsyä pitäisi helpottaa Vantaanjoen ja Longinojan varrella rakentamalla laadukkaita oleskelupaikkoja harkittuihin paikkoihin rannoille, jolloin myös estettäisiin rantapenkkojen kulumista.

Vantaanjoen varrella maisemapeltojen laidalle muodostuneet polut toivotaan säilytettävän polkumaisina ja niiden hoitoa kehitettävän käytön helpottamiseksi. Longinojan luontopolulle toivotaan jatkoa läpi Longinojan laakson Vantaanjoelta Fallkullaan ja siitä Malminkaarelle asti.

Taimenten seuraamisesta kiinnostuneet toivovat, että Longinojan siltoja kunnostettaisiin kohdissa, joissa puistokäytävien rummut padottavat puron pääuoman virtaamaa. Näitä paikkoja ovat muun muassa Ruotutorpantien betoniputket, Kehä I:n yläpuolen rumpu ja Fallkullan alueen rummut.

-Kaksisuuntainen Baanalinjaus Longinojan varteen välille Riihenkulma – Vanha Helsingintie on alueen luonteeseen sopimaton. Nykyinen kevyenliikenteen väylä kulkee jo nyt kapeassa kohdassa puron, niityn, metsän ja asutuksen sekä palveluasuntojen välissä kapeassa viherkäytävässä. Google maps -ilmakuvasta mitattuna on viherkaistale + nykyinen kevyenliikenteen väylän ja Pekinkodin välinen etäisyys on kapeimmillaan vain 18 metriä. Alue on myös Longinojan luontopolun, alueen päiväkotien ja koulujen käytössä sekä syksyisin sadat kuduntarkkailijat ihailevat taimenten kutupuuhia väylältä ja silloilta, toteaa suunnitelmiin perehtynyt Juha Salonen.

Samaa mieltä baanan linjauksesta näytti kommenteissa olevan moni muukin. Baanalla pyöräilevien nopeus ei sovi asukkaiden mielestä muiden kevyen liikenteen väylillä liikkuvien joukkoon.

Salosen mielestä baanavaihtoehto olisi parempi jatkaa junaradan alituksen jälkeen Ruototorpantien suuntaisesti Longinojan yli ja siitä kohti Kehä ykköstä.

-Kehän suuntaisesti kulkee jo nyt asfaltoitu pääosin pyöräilijöiden käytössä oleva kevyenliikenteenväylä. Kyseinen yhteys jatkuu luontevasti myös Kehän suuntaisesti jo tehdyille pyöräilyreiteille, Salonen esittää mielipiteenään.
-Tämän baanaosuuden rakentamisen yhteydessä olisi mahdollista tehdä puron alittavien kahden betonisen rumpuputken uusiminen ja vaihtaminen sillaksi. Sillan rakentamisen yhteydessä olisi mahdollista saada putkien kohdalle muodostunut pudotuskorkeus jaettua puroon pidemmälle matkalle, tuumii Salonen.

Vastaavasti pyöräilijät toivovat Pukinmäen aseman lähelle Malminkaaren alikulkukäytävän luo loivempaa pyöräreittiä.

Teija LoponenBaanan suunniteltu linjaus uhkaa Longinojan varren arvokasta metsäkohdetta. Linjauksen varrella pesii lahopuussa muun muassa pikkutikka.
Edellinen artikkeliHelsinki hätistelee pois lentokentän yrityksiä
Seuraava artikkeliEntisen Kotinummen koulun katto on ollut hengenvaarallinen