Helsinki hätistelee pois lentokentän yrityksiä

Malmin lentoaseman toimijoita
Monissa oikaisuvaatimuksissa alleviivataan sitä, että yritykset voivat hyvin toimia lentokentällä siihen asti kunnes asemakaavat on tehty ja lentokentän rakentaminen alkaa. Kuva Pirjo Pihlajamaa

Helsingin kaupunki ajaa edelleen pois Malmin lentokentän yrittäjiä ja toimijoita. Helsinki on perustellut asiaa sillä, että kaupunki tarvitsee alueet omaan hallintaansa ja käyttöönsä. Lentokentällä taas ei nähdä mitään syytä lähteä tilanteessa, jossa lentokenttäaluetta ei rakenneta vielä pitkään aikaan.

Helsingin kaupungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun yritystonttitiimin tiimipäällikkö irtisanoi viisitoista Malmin lentokenttäalueen maanvuokrasopimusta vuoden 2019 päätteeksi.

Yrittäjät, toimijat ja yksittäiset kuntalaiset tekivät päätöksistä oikaisuvaatimuksia ja vaativat tiimipäällikön päätöksen perumista. Pitkään jatkunut prosessi tuli kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi viime kuussa. Lautakunta ei antanut armoa lentokentän yrittäjille, vaan hylkäsi kaikki 15 oikaisuvaatimusta 10. marraskuuta.

Jos vuokralaiset eivät riitauta lautakuntapäätöstä, pitää vuokrapaikan rakennukset purkaa. Ellei toisin sovita, katsoo kaupunki, että vuokralaisen tehtävänä on puhdistaa vuokra-alueen mahdollisesti pilaantunut maaperä.

Irtisanomiskirjeen ovat saaneet AR-Flight Oy, Helitech Oy, Copterman Oy, Nor-maali Holding Oy, Kevytilmailu – Light Aviation ry, Konekorhonen Oy, Tunair Oy / Avaus- ja Painepesupalvelu Oy Finland, Kanair Malmi Oy, Cut Oy ja Suomen Kuumailmapallokerho r.y.

Niitä koskevissa oikaisuvaatimuksissa on käyty lukuisiin lakipykäliin ja muihin seikkoihin vedoten läpi sitä, että miksi irtisanomiset ovat kestämättömiä. Malmin lentokentän ystävien oikaisuvaatimuksessa todetaan, että vuokra-alueiden käyttötarkoitus on voimassa olevassa asemakaavassa lentokenttäalue.

– Kaupungin ilmoittama irtisanomisperuste ei ole todellinen ja se on katsottava hyvän tavan vastaiseksi sekä kohtuuttomaksi. Kuntalain kunnalle asettamissa tehtävissä ei ole sellaista, mitä alueella voisi tehdä kaavoitustilanne huomioiden, sanotaan oikaisuvaatimuksessa.

Toisessa oikaisuvaatimuksessa korostetaan, että kentän toimijoille irtisanomisista aiheutuvaa haittaa ja tappioita ei ole huomioitu eikä yrittäjiä ole kuultu. Lisäksi valtio on edellyttänyt korvaavan paikan järjestämistä ennen Malmin lentotoiminnan päättämistä. Oikaisuvaatimuksessa nostetaan esille virkamiesten negatiivinen ja asenteellinen toiminta, jonka väitetään heijastuneen irtisanomispäätöksen valmisteluun, ajoitukseen ja siitä viestintään.

Viime viikolla kaupunki päätti tehdä lisää irtisanomisia. Tontit-yksikön päällikkö irtisanoi Helitech Oy:n ja AR-Flight Oy:n toisen maanvuokrasopimuksen sekä Suomen Ilmailuliitto ry:n, RL-Trading Oy:n ja HF Helicopters Oy:n maanvuokrasopimukset. Sopimusten päättymispäiväksi on asetettu 28. helmikuuta tai kolme kuukautta irtisanomispäätöksen tiedoksisaannista.

Jos näiden käsittely kestää yhtä kauan kuin aiempien irtisanomisten, voi lautakuntakäsittelyä odotella pitkälle ensi vuoteen.

Helsingin kaupunki irtisanoi viime vuoden päätteeksi myös Malmin lentokenttäyhdistyksen kanssa tehdyn sopimuksen lentokentän pitoluvasta. Yhdistys vei asian käräjäoikeuden ratkottavaksi. Asian käsittely on yhä kesken ja kentän lentotoiminta on jatkunut.

Pirjo Pihlajamaa

Helsingin elinkeinopolitiikan painopisteitä

  • Helsingin elinvoiman tärkein edellytys on hyvin toimiva kaupunki.
  • Jokainen Helsingin kaupungin toimiala ja yksittäinen työntekijä vaikuttaa päivittäisellä työllään kaupungin elinvoimaan.
  • Kaupungin pysyvänä tehtävänä on kehittää yritysten toimintaympäristöä, edistää helsinkiläisten työllistymistä ja mahdollistaa kestävä ja osaamiseen perustuva taloudellinen kasvu.
  • Helsingin elinkeinopolitiikalla on vaikutusta, kun koko kaupunkiorganisaatio kantaa yhteisesti vastuuta elinvoiman synnyttämisestä.
  • Kaupungin organisaation palveluasenne on ratkaisevassa roolissa elinkeinopolitiikan onnistumisessa. Yritysmyönteinen tapa toimia on viime vuosina voimistunut, ja hyvää kehitystä jatketaan.
  • Hyödynnämme ja vahvistamme helsinkiläisten osaamista työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseksi.
  • Tarjoamme yrityksille mahdollisuuksia toteuttaa Helsingissä kokeiluja esimerkiksi älyliikenteeseen, terveyteen, puhtaisiin, älykkäisiin ja päästöjä vähentäviin ratkaisuihin sekä oppimiseen liittyen.

lähde: Helsingin elinkeinopolitiikan painopisteet 2018-2021. Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto.

Edellinen artikkeliTalvisodan alkamisesta 81 vuotta: Rea Lundström muistelee talkootyttövuosiaan Malmilla
Seuraava artikkeliBaanan linjaus ei sovi Longinojan varteen: Longinoja ja Vantaanjoki tärkeitä asukkaille