Pertti Simola jäämässä eläkkeelle : Malmin seurakunta etsii uutta kirkkoherraa

Malmin seurakunta on etsimässä uutta kirkkoherraa veturikseen ensi syksystä lähtien.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt Malmin seurakunnan kirkkoherra Pertti Simolan virkasuhteen päättymisen 1.10.2016. Tavoitteena on valita uusi kirkkoherra seurakuntaneuvoston kokouksessa huhtikuun alussa.

Malmin seurakuntaneuvosto päätyi pyytämään Helsingin tuomiokapitulilta kirkkoherran vaalien järjestämistä välillisenä vaalina, jolloin seurakuntaneuvosto valitsee kirkkoherran.
Tähän päädyttiin siksi, että välittömän vaalin katsottiin antavan paremmat ja monipuolisemmat mahdollisuudet arvioida hakijoiden kykyä ja taitoa kirkkoherran viran hoidossa. Kirkkoherran virka tulee olemaan jatkossa entistä vaativampi muun muassa tarvittavien säästöjen ja supistusten toteuttamisen vuoksi.

Välillistä vaalia kannatti 14 jäsentä, välitöntä vaalia kannatti kolme. Välittömässä vaalissa kirkkoherran olisivat entiseen tapaan valinneet kaikki seurakunnan äänioikeutetut jäsenet tuomiokapitulin ehdolle asettamista kolmesta ansioituneimmasta hakijasta. Ehdokkaat olisivat esittäytyneet pitämällä vaalisaarnan.

Välillisessä vaalissa tuomiokapituli toteaa hakijoiden kelpoisuuden ja antaa heistä lausunnon. Sen jälkeen seurakuntaneuvosto toimittaa vaalin ja voi käyttää apunaan haastatteluja, soveltuvuusarvioita ja muita haluamiaan rekrytointikeinoja.

Valinta tapahtuisi näillä näkymin neuvoston kokouksessa 5.4.
Vaalia varten asetetun valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii Tuula Pontela ja jäseninä Laura Leipakka, Pekka Salomaa ja Tuulikki Vuorinen.
Seurakuntaneuvoston työryhmä totesi uuden kirkkoherran valinnassa korostuvan sen, että hänen tulee pystyä johtamaan innostavalla ja ennakkoluulottomalla tavalla seurakuntaa muuttuvassa ja monimuotoisessa kaupunkiympäristössä.

Kirkkoherran viran katsotaan edellyttävän muun muassa  hyviä henkilöstö ja talousjohtamisen taitoja, muutosvalmiutta ja kysyä johtaa muutoksia, taitoja monikulttuurisuuden ja katsomusten kohtaamiseen sekä vuorovaikutteisia ja monipuolisia viestintätaitoja.

Kirkkoherra Pertti Simola kertoo, että välillinen vaali tuli mahdolliseksi viime vuoden alusta.  Vaali voidaan edelleen toimittaa kansanvaalina, mutta pääkaupunkiseudulla ja suurissa seurakunnissa on pääosin siirrytty välilliseen, luottamuselinten toimittamaan kirkkoherran vaaliin.
-Luottamushenkilöiden toimittaman vaalin etuna on se, että valitsijoilla on käytettävissään kaikki vaaliin vaikuttava materiaali: tuomiokapitulin lausunto, haastattelut ja soveltuvuusarvio, jos sellainen päätetään tehdä.  Luottamushenkilöillä on varmaan myös hiukan parempi kuva kirkkoherran tehtävistä kuin muilla seurakuntalaisilla yleensä on, Pertti Simola arvelee.

Omasta eläkkeelle jäännistään hän toteaa, että jokaisella asialla vaan on aikansa taivaan alla niin kuin Vanhan testamentin Saarnaajan kirja sanoo.
-En ole tähän työhön kyllästynyt ja onhan työaikaa vielä kymmenen kuukautta jäljellä, muistuttaa kirkkoherra Pertti Simola.

Teija Loponen