Asukkaat mukana Jakomäen kehittämisessä

jakomäen sydän
Jakomäen sydän –työpajaan kirjastolla tuli toiveita muun muassa penkeistä, valaistuksen lisäämisestä ja polkupyörätekniikkaradasta, kiitosta saivat nuta, koulu ja kohentunut ostari. Kuva Hilla Rudanko.

Jakomäen tulevaisuutta suunnitellaan yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja alueen toimijoiden kanssa. Viisi arkkitehtiryhmää kokosi parina päivänä Jakomäen palveluihin ja ympäristöön liittyviä toiveita, jotka toimitetaan kaupungille jatkokäsittelyä varten.

-Meillä oli Jakomäen kirjastossa kahtena päivänä työpajat, joissa asukkaat saivat käydä kertomassa toiveitaan ja näkemyksiään. Pajoissa kävi satakunta ihmistä, kertoo arkkitehti SAFA Hilla Rudanko.
Pajan lisäksi neljä arkkitehtiryhmää kierteli alueella kyselemässä mielipiteitä. Yksi kyselyiden kohde olivat päiväkodit ja koulut, toinen asuminen ja sen tiivistäminen, kolmas teema paneutui urheilu- ja liikunta-asioihin, neljäs julkisiin tiloihin, kuten Jakomäen aukioon ja viides kysely kosketti Jakomäkeä asuinalueena.

-Etenkin koulut ja päiväkodit tuntuivat kiinnostavan ihmisiä, koska huhut ovat kertoneet sisäilman huonosta laadusta kouluissa ja päiväkoti Naavassa ja siksi niiden tulevaisuus huoletti. Saattaisi olla todennäköistä, että uimahallin viereen rakentuisi uusi koulukeskus. Silloin jotain vanhaa purettaisiin ja siihen sitten saataisiin tilaa uudelle rakentamiselle, arvelee Hilla Rudanko.
Uuden asuinrakentamisen toivottiin olevan laadukasta, slummiutumisvaaraa ei haluta.

-Liikuntamahdollisuuksiin liittyen tuli hyviä ehdotuksia, joihin uskoisin kaupunginkin suhtautuvan positiivisesti. Sellainen oli esimerkiksi pururadan jatkaminen Slåttmossenille asti ja turvalliset kadunylitykset Huokotielle, kertoo arkkitehti Rudanko.
Jakomäkeen toivottiin myös tiivistä keskustaa, jonka rakennusten keskelle jäävälle aukiolle haluttaisiin toritoimintaa, hyvä pyöräreitti sekä rakentamisen avulla aktiivisempi ja turvallisempi ilme.
-Yksi arkkitehtiryhmä kyseli Helsingin keskustassa näkemyksiä Jakomäestä. Jakomäen sanottiin olevan sekä kiinnostava, että ei-kiinnostava, sitä luonnehdittiin sekä lähiöksi, että kyläksi ja Jakomäen luontoarvot olivat joillain vastaajilla hyvin tiedossa.

Nyt arkkitehtiryhmien keräämiä tietoja kootaan yhteen ja ne luovutetaan Jakomäestä työstettävien esittelyvideoiden kanssa kaupungille Jakomäen suunnittelun avuksi. Sekä kaavoittaja, että kiinteistövirasto voivat käyttää niitä hyväksi.
Videot tullaan julkaisemaan kaikkien nähtäväksi vuodenvaihteen tietämillä.
-Vireillä olevasta kaavasta saa tietoa osoitteesta www.hel.fi suunnitelmat kartalla –sivulta ja lisäksi muun muassa työpajassa esiin tulleista toiveista löytyy tietoa osoitteessa www.uusi-kaupunki.fi/jakomaki, opastaa Hilla Rudanko.

Uusi Kaupunki on nuorten arkkitehtien kollektiivi, joka haluaa hyödyntää arkkitehtuuria urbaanien ongelmien ratkaisuissa yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Teija Loponen