Lautakunta ei lämmennyt lentokentälle

Kuva Viikin kampusalueelta, jossa tummat rakennukset ovat yleiskaavan ehdottamia uusia rakennuksia. Viikintien varteen esitetään asuntoja myös sillä perusteella, että Raide-Jokeri saisi uusia matkustajia. KUVA HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Malmin lentokentän suunnitelmat eivät muuttuneet piirunkaan vertaa Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa viime tiistaina, jolloin lautakunta päätti Helsingin yleiskaavaehdotuksesta.

Lautakunnan perussuomalaisjäsen Tom Packalén jätti esitykseen eriävän mielipiteensä, koska hänen vastaehdotuksensa raukesi kannattamattomana. Packalén toivoi, että lentokentän karttamerkinnät olisi muutettu niin, että asuinrakentamisesta huolimatta ilmailu olisi voinut jatkua. Packalén jäi 9-jäsenisessä lautakunnassa ajatuksineen yksin.

Lautakunta teki kokouksessa lukuisia muutoksia yleiskaavaesitykseen. Muutoksista vain yksi osui Koillis-Helsinkiin. Siinä lautakunta päätti yksimielisesti, että Suurmetsäntien pohjoispuolella pientaloasuntovaltaisen alueen neljä ruutua Aurinkomäen puiston itäreunassa muutetaan virkistys- ja viheralueeksi. Yksi ruutu tarkoittaa pikseliä, jonka koko yleiskaavakartalla on hehtaari.

Yleiskaavaehdotus lähtee oletuksesta, että Helsinki kasvaa noin 865 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä, ja kaupunkiin tulee vähintään 170 000 uutta työpaikkaa. Tämän vuoden elokuun päätteeksi Helsingin väkiluku oli liki 628 000 asukasta.
Tulevasta rakentamisesta noin kolmannes on täydennysrakentamista, jota halutaan sijoittaa raideliikenteen solmukohtiin. Kolmannes sijoittuu uusille rakentamisalueille, kuten Malmin lentokentälle, jonne on kaavassa asutettu peräti 25 000 uutta asukasta ja kolmannes kaupunkibulevardien varsille kantakaupunkiin, jota on yleiskaavassa laajennettu nykyisestä. Kantakaupunki kattaa muun muassa osin Viikin, josta on tehty kaavassa reilusti kasvava kaupunginosa.

Bulevardien mahdollinen toteuttaminen aloitetaan kohteista, jotka ovat taloudellisesti kannattavimpia ja liikenteellisesti toimivimpia. Lisäksi selvitetään se, miten bulevardit voi toteuttaa niin, ettei liikenteestä aiheudu kohtuuttomia terveysriskejä asukkaille.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös ei ollut vielä lopullinen niitti yleiskaavaan. Seuraavaksi yleiskaavaehdotus asetetaan 60 päiväksi nähtäville. Tänä aikana kaavasta saavat jättää kommenttinsa kaikki asukkaat, toimijat, virastot sekä muut tahot, joiden elämään kaava vaikuttaa. Asukasmielipiteiden virallinen nimi on muistutus, ja virastojen mielipiteet ovat lausuntoja. Vajaa vuosi sitten annetut asukaskommentit kaavaluonnoksesta olivat viralliselta nimeltään mielipiteitä.

Ehdotuksesta tulevat muistutukset ja lausunnot käsitellään vielä kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Kun kuulemiskierros on saatu päätökseen, menee yleiskaavaehdotus kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi näillä näkymin loppuvuoden 2016 aikana.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa ei istu yhtään koillishelsinkiläistä jäsentä. Valtuustossa heitä on seitsemän, joten jos asukkaat ja alueen toimijat aktivoituvat paikallisiin ja miksei muihinkin valtuutettuihin päin, saattaa edessä olla vielä julkituloja Koillis-Helsingin kaavoitussuunnitelmien tiimoilta.

Pirjo Pihlajamaa