Helsy jyrähti yleiskaavaehdotuksesta

Luonnonsuojeluyhdistys on laatinut yleiskaavaehdotuksesta kartan, jolla se vertaa kaavaehdotusta nykyisiin luontoalueisiin. KUVA HELSINGIN LUONNONSUOJELUYHDISTYS

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys antaa kovaa kritiikkiä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tekemästä yleiskaavaehdotuksesta.
Helsyn mukaan viraston yleiskaavaehdotus on toteuttamiskelvoton ja helsinkiläisten kokonaisedun vastainen. Siinä pienennetään ratkaisevasti metsäisiä lähivirkistysalueita.
Yleiskaavaehdotuksessa myös moni koillishelsinkiläismetsä tai viheralue on osoitettu rakentamispaikaksi.
Luonnonsuojeluyhdistys ehdotti aikoinaan kymmeniä muutoksia kaavaluonnokseen.

– Kaupunkisuunnitteluvirasto ei ottanut yhtäkään niistä huomioon, vaikka yhdistys oli pohjustanut ehdotustaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa sekä laajalla maastotyöllä, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Nieminen.
Helsyn mukaan viraston tuottamasta yleiskaavamateriaalista on vaikea hahmottaa, miten laajasti kaava mahdollistaisi viheralueille rakentamisen.
– Luonto on joko tahallisesti tai tiedon puutteen takia jätetty kakkosluokan asiaksi. Esimerkiksi luonnonsuojelualueita tai muuten tärkeitä luontoalueita ei ole esitetty varsinaisella, oikeusvaikutteisella kaavakartalla vaan erillisessä liitteessä.
Viraston esityksessä rakentamista on sijoitettu arvometsiin ja vakiintuneille viheralueille.

– Meidän kartastamme näkee, miten eri kaupunginosien viheralueet ovat uhattuina. Onko Helsingin kokonaisedun mukaista, että helsinkiläisten mahdollisuus nauttia lähiluonnosta ja ulkoilusta terveellisessä ympäristössä vähenee ratkaisevasti? Pidämme kaavaehdotusta toteuttamiskelvottomana, ellei luontoalueita osoiteta lisää, sanoo vastikään kokoomuksen valtuustoryhmästä vihreisiin siirtynyt Nieminen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli yleiskaavaehdotusta eilisessä kokouksessaan. Kokouspäätös ei ehtinyt tähän lehteen, mutta jos vihreiden Osmo Soininvaaran blogia on uskominen, tuli asiasta päätös ilman kovin montaa äänestystä.
Lautakunnan piti päättää kaavaehdotuksesta edelliskokouksessaan, mutta poliittinen vääntö kävi edelleen niin kuumana, että asia jäi jälleen kerran pöydälle.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliTerveisiä St. Lousista
Seuraava artikkeliPuistolan vanha koulurakennus halutaan suojelluksi