Hely Salmi kehittää osallistavaa nuorisotyötä

Jakomäen aluetyöntekijänä toimii nyt Hely Salmi, jolla kalenteri täyttyy erilaisista suunnittelukokouksista ja tapahtumien järjestelyistä. Nuoret ovat kuitenkin se tärkein työala. KUVA TEIJA LOPONEN

Jakomäessä elokuusta lähtien nuorisoasiainkeskuksen aluetyöntekijänä toiminut Hely Salmi pitää tärkeimpänä tehtävänään nuorten osallistamista omaan arkeensa. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on siinäkin tärkeällä sijalla.

-Marraskuussa meillä tulee olemaan nuorisotalolla lanit, jonka nuoret itse järjestävät.  Joulukuussa taas pidetään Perhe on Pop-tapahtuma, jonka suunnitteluun toivomme kaikenikäisiä lapsia, nuoria ja aikuisia mukaan, Hely Salmi kertoo.
Tuo Perhe on Pop-tapahtuman suunnittelupalaveri pidetään 20.11. kello 17-19 nuorisotalolla ja sinne siis toivotaan mukaan lukuisaa joukkoa asukkaita.
Joustavan perusopetuksen eli Jopon ryhmässä ohjaajana toiminut Hely tuli Jakomäkeen sijaistamaan Kirsti Kallansaloa vuoden 2016 kevääseen asti. Osa työtehtävistä on suoraan Kipan työn jatkamista, osa uuden kehittelyä.
-Jakomäki ja aluetyö ovat minulle opiskeluajoilta tuttuja, joten sikäli tänne oli todella helppo tulla. Positiivisena yllätyksenä olen kokenut esimerkiksi sen, että Jakomäkeen panostetaan nyt paljon ja se myös näkyy monin tavoin.
Hely Salmi kuuluu työnsä puolesta Jakis-tiimiin, jossa tehdään hyvää ja aktiivista yhteistyötä.
-Lähiöprojektin käynnistämän alikulun Broda-teoksen arvoa pyritään nostamaan 26.11. toteutettavalla tapahtumalla, johon kaikki asukkaat kutsutaan postikorteilla mukaan. Teoksen valaistusta pyritään parantamaan ja samalla etsitään keinoja estää kuvalaattoihin kohdistuvaa ilkivaltaa, kertoo Hely esimerkkinä yhdestä työprojektistaan.
Nuoret aikuiset ovat yksi suuri haaste Jakomäen alueella. Koulua käyviin saadaan yhteys koulujen tai nuorisotalon kautta, mutta hivenen vanhemmat nuoret ovat ikään kuin väliinputoajia eri toimijoiden kohderyhmissä.

Nuorten  parissa toimiminen on kuitenkin Helyn tärkein tehtävä.
-On todella hienoa saada nuoret aktivoitumaan ja tekemään itse. Esimerkiksi tiistaisin nuoret itse vastaavat nuorisotalosta. Nyt juuri koulutamme uusia nuoria vertaisohjaajatoimintaan, Hely kertoo.
Myös nuorten Ansiokurssia ollaan toteuttamassa, jotta nuorten töihin pääsyn mahdollisuuksia saataisiin nostettua.
Hyvä vapaa-aika –hankkeessa Hely tekee tiivistä yhteistyötä koulun sekä hanketta paikallisesti vetävän Mirkka Kesti-Helian kanssa. Siinä nuoria tuetaan harrastamisessa ja oman elämänsä valinnoissa. Tavoitteena on saada tietoa laadukkaan vapaa-ajan toiminnan vaikutuksesta nuoren hyvinvointiin ja oppimiseen.
-Juuri erilaiset nuorten nivelvaiheen palvelut ovat minulle erittäin tärkeitä. On ollut hienoa huomata, että nuorilla on luottamusta nuorisotalon työntekijöihin siinä määrin, että kysyvät näiltä neuvoja arjen ongelmiin. Kaikkiin ei vastauksia tiedetä, mutta me osaamme etsiä heille tiedon siitä, minkä tahon puoleen missäkin asiassa kannattaa kääntyä.
Hely Salmi toivoo, että nuorten toiveita kuultaisiin ja otettaisiin ne huomioon. Yksi iso toive on ollut kahvilan saaminen Jakomäkeen. Toinen toive on jääkiekkokaukalon palauttaminen. Vanhan mentyä huonoon kuntoon ei uutta ole tullut. Nuoria harmittaa myös se, että rikottuja tai epäsiistejä kohtia ei Jakomäessä korjata samalla vauhdilla kuin jossain muussa osassa Helsinkiä.

Hely on riemuissaan siitä, että ylipormestari Pajusen asukasillan jälkeen on Jakomäen keskustan viihtyisämmäksi saaminen ottamassa nyt reippaammin askeleita eteenpäin.
-Lähiöprojekti on panostanut Jakomäkeen hienosti ja nyt myös yhteistyö kulttuurikeskuksen kanssa on lähtemässä liikkeelle. On hienoa, jos tänne saadaan kulttuuritarjontaa nuorille, eikä heidän tarvitse aina lähteä muualle sitä hakemaan. Haaveissa on vielä saada Operaatio Pulssi toimimaan myös Jakomäessä, aluetyöntekijä paljastaa.
Monipuolinen työnkuva ja mielenkiintoiset haasteet innostavat Helyä.
-On motivoivaa, että tekemistä ja ideoitavaa riittää.

Teija Loponen