Jakomäen uintipaikan kehittely jatkuu

Piirroksen suunnitelma on alustava ja sen on tarkoitus vain helpottaa alueen tulevan käytön suunnittelua ja vaikutuksien arviointia. Kuva Sitowise

Vaaralan-Jakomäen hiekkakuoppalampien virkistyskäytön kehittäminen jatkuu asukkaiden kanssa yhteistyössä.
Hiekkakuoppalammet ovat syntyneet 1940-60 -lukujen kuluessa maa-ainesoton seurauksena. Lammet ovat alle metristä neljään metriin syviä.

Virallisen uimapaikan kehittämisestä Vaaralan-Jakomäen lammille tehtiin valtuustoaloite sekä Helsingissä että Vantaalla. Alueella tehtiin keväällä kaupunkien yhteistyönä tekninen esiselvitys, jossa todettiin veden olevan uimakäyttöön sopivaa. Uimisen ei myöskään todettu vaarantavan pohjavedenlaatua.
Huhtikuussa Jakomäessä pidettiin asukasilta, jossa tilanteesta kerrottiin ja esiteltiin olemassa olevia samantapaisia uimapaikkoja. Iltaan liittyi myös työpajaosuus, jossa asukkaat saivat tehdä ehdotuksia uimapaikan luonteesta ja palveluista. Mukana oli silloin kolmisenkymmentä ihmistä.

Helsinki ei omista kyseisiä maita, joten hankkeen toteutumisen edellytyksenä on, että alue siirtyy Helsingin kaupungin omistukseen.

Teknisen selvityksen Vaarala-Jakomäen lammista tilasivat Helsinki ja Vantaa yhdessä ja sen toteutti Sitowise. Suunnittelualueella ei ole todettu olevan suojeltuja eliölajeja tai elinympäristöjä. Lähellä on kuitenkin Slåttmossenin luonnonsuojelualue, ja myös  luonnonsuojelualueeseen kuulumaton suoalue on arvokasta ja suojelun arvoista. Erityisesti pohjoisten lampien ympäristöt ovat useiden lintulajien ruokailu- ja pesimisalueita.

Alueen eteläpuolella on ahkerassa käytössä oleva koirapuisto, jonka käyttäjille on viereisen pumppaamon viereen muodostunut pieni epävirallinen pysäköintialue.

Metsitykset ovat nykyisellään ylitiheitä, polkuverkosto kaipaa täydennystä, nykyiset reitit kohennusta ja silta peruskorjausta.

Hiekkakuoppien alueella on jo tehty yleissuunnittelua, jossa on mietitty alustavasti tilanvarauksia reiteille, virkistyskäytön palveluille, uimarannalle, koirien ulkoiluttamiselle ja uittamiselle, pysäköinnille ja pyöräilylle. Tämän suunnittelun lähtötietoina käytettiin myös huhtikuussa järjestetyn asukastilaisuuden materiaaleja.
Nyt suunnittelu jatkuu uudella asukastilaisuudella, jossa taas saa kertoa mielipiteitään suunnittelijoille. Tällä kertaa tilaisuus pidetään Vantaan puolella Hakunilan kirkolla, viimeksi kokoonnuttiin Jakomäen nuorisotalolla.

Teija Loponen

Asukastilaisuus Vaaralan-Jakomäen hiekkakuoppalampien virkistyskäytöstä tiistaina 9.10. kello 18-20 Hakunilan kirkolla, Hakunilantie 48.

Edellinen artikkeliMalmin läpi virtaava puro sai uusia talkoolaisia
Seuraava artikkeliMalmin pelastusasema ohitti vaarantamiskiellon