Mikä lukijoita kiinnostaa?

Päätoimittaja Teija Loponen

Lehdentekijöille on todella tärkeää tietää mistä asioista lukijat haluavat lukea paikallislehdestä. Joihinkin asioihin kiinnostusta voidaan lisätä ilmoittelun keinoin, joistakin ollaan kiinnostuneita jo huhujen perusteella. Malmin lentokentän kohtalo on niitä asioita, joista jatkuvasti tulee meille kyselyitä. Uusimmat kysymykset koskevat muun muassa sitä, miten valtavasti ilmailun melu tulee Helsinki-Vantaan lentokentän toimesta lisääntymään, mikäli Malmin oma ilmailu kokee lopun. Siitä tulemme kertomaan ensi viikon lehdessä. Toinen mielenkiintoinen lukijan kysymys koskee sitä, mitä suon paaluttaminen merkitsee sen vesimassoille, mistä ne tulevat nousemaan ylös. Lukija kertoo esimerkin Turusta, jossa vastaavanlainen paalutushanke oli saanut veden nousemaan ylös kolmen kilometrin päässä sijainneella hautausmaalla.

Seurakuntavaalit eivät suuremmin innostaneet ihmisiä. Ehdokkaat eivät itsekään nostaneet itseään pahemmin esille, harva innostui mainostamaan itseään lehdessä tai jalkautumaan kohdatakseen äänestäjiä. Toisaalta tällä kertaa ei seurakuntaelämässä ollut tarjolla mitään suuria tunteita herättäviä asioita tai isoja kiistakysymyksiä. Edes kannanotto tasa-arvoiseen avioliittolakiin ei ollut niin iso asia, että se olisi saanut ihmiset sankoin joukoin liikkeelle. Luottamustehtäviin valittiin nyt suuri joukko aivan uusia ihmisiä. Tosin osin syynä on se, että kaikki vanhat luottamushenkilöt eivät enää olleet edes ehdolla.

Kiinnostusta tullee herättämään suurestikin uusi yleiskaava, jossa täydennysrakentamisen mahdollisuuksia on löydetty lähestulkoon jokaisesta kaupunginosasta. Yleiskaavapäällikkö Richard Manninen kaupunkisuunnitteluvirastosta muistuttaa, että yleiskaava ei kuitenkaan velvoita mihinkään, vaan lähinnä luo mahdollisuudet kaavamuutosten hakemiseen. Niinpä tulevaisuudessa on mahdollista rakentaa esimerkiksi Suurmetsäntien ja Viikin peltojen reunat täyteen taloja. Kaupunkia rakennetaan urbaanimmaksi ja kaikki hyvien liikenneyhteyksien varrella olevat alueet halutaan hyötykäyttöön.  Kaava-aineisto tulee julkiseksi noin viikon päästä.

Päätoimittaja Teija Loponen

Edellinen artikkeliHely Salmi kehittää osallistavaa nuorisotyötä
Seuraava artikkeliLahdenväylän ja Kehä I:n melu torpataan jätemaalla