Lahdenväylän ja Kehä I:n melu torpataan jätemaalla

meluvalli
Jakomäen eteläpään asuinalue piti suojata Porvoonväylän melulta yhtä aikaa Lahdenväylän hankkeiden kanssa, mutta kyseistä Jakomäen hakemusta ei löydy avin julkisesta rekisteristä. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Suurmetsään Jakomäen pohjoisosaan ja Malmin Sepänmäkeen on suunniteltu rakennusjätteestä tehtäviä meluvalleja noin kaksi vuotta. Meluvallit tulevat suojaamaan asukkaita Lahdenväylän ja Kehä I:n pauhuilta.

Suurmetsän kaupunginosaan Jakomäen osa-alueelle meluvalli tulee Lahdenväylän ja Mätästien väliin. Se on noin 600 metriä pitkä ja noin kahdeksan metriä korkea.
Koska alue on lähimmillään 50 metrin päässä Tattariharjun pohjavesialueelta, tullaan alueella asentamaan putkia pohjaveden tarkkailua varten.
Melutason arvioidaan alentuvan vähintään kolme desibeliä, paikoin jopa kymmenen. Valli pyritään rakentamaan vuoteen 2018 mennessä. Rakentaminen kestää noin kaksi vuotta.

Sepänmäessä rakennettava alue sijoittuu Malmin hautausmaan kohdalla Kehä I:n pohjoispuolelle ja Lahdenväylän länsipuolelle sekä Raetien ja Tattariharjuntien eteläpuolelle. Meluvalli on itä-länsisuuntainen ja noudattaa Kehä I:n tielinjaa ja idässä Lahdenväylän liityntärampin linjaa.
Lähimmillään Sepänmäen asutus on hankealueesta noin 20 metrin päässä. Hankealueen läheisyydessä on noin 45 asuintaloa sekä Lilinkotisäätiön palvelutalo Sepänkoti.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto esitteli suunnitelmia asukkaille ensimmäisen kerran loppusyksystä 2012.
Tuolloin hankkeessa oli myös kolmas meluvalli, jonka paikkana on Jakomäen eteläpää Porvoonväylän vieressä.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut rakennusvirastolta Sepänmäkeä ja Suurmetsää koskevat lupahakemukset joulukuussa 2012. Rakennusvirasto on pimittänyt asukkailta tietoa, minne kolmas melueste on kadonnut.

Molemmissa meluvalleissa hyötykäytetään kaupungin rakennustyömailta muodostuvia ylijäämämaita ja erilaisia purkumateriaaleja. Lupa koskee sivutuotteilla stabiloidun saven, ylijäämämaan ja betonimurskeen käyttöä meluvallissa. Stabiloivat sivutuotteet ovat lentotuhka, rikinpoiston lopputuote, kuivattu kipsi ja masuunikuona.
Avi myönsi luvat 24.10.2014. Nyt on menossa valitusaika, joka loppuu 24.11.2014.

Pirjo Pihlajamaa