Kenttä täyteen tornitaloja?

Havainnekuvat kertovat, että lentokentän aitojen sisäpuolelle jäävälle alueelle tulisi rakentaa jopa 10-kerroksisia taloja, jotta haluttu asukasmäärä ja myös palveluita saataisiin sinne mahtumaan.

Helsingin kaupungin rakennustavoite Malmin lentoasemalle sen vapautuessa lentotoiminnasta olisi 20 000-30 000 asukasta.
Mikäli kentälle rakennettaisiin tiiviisti 230 kappaletta 6-kerroksisia kerrostaloja, saataisiin asunnot vasta vajaalle 17 000:lle asukkaalle.

Malmin lentoaseman ystäviin (MLY) kuuluva Seppo Sipilä on tehnyt havainnekuvia siitä, minkälainen asuinalue kentästä tulisi kaupungin kertomilla rakentamistavoitteilla.
Kentän aidattu pinta-ala on 127 hehtaaria ja kentän suoja-alueet on nykyisellään kaavoitettu virkistys- ja puistoalueiksi. Kentän itäpuolella sijaitsee Tattarisuon teollisuusalue ja muilla sivuilla asutusta ja työpaikkoja.
Mikäli rakentaminen kohdistuisi ainoastaan kentän alueelle, päästäisiin minimiasukastavoitteeseen rakentamalla 230 8-kerroksista kerrostaloa. Tällöin asukasmäärä olisi 22310 ja asumisväljyys 34,2 m2/ asukas.  Asukastiheys olisi 5,9 –kertainen Jakomäkeen nähden.

Koko valtavan rakennusmassan alueelle mahtuisi tällöin vain yksi leveä katu, ei puistoja, leikkipaikkoja, eikä pysäköintitilaa eikä eri palveluiden tarvitsemia rakennuksia.
Tarvittavien rakennusmassojen havainnekuvien perusteella tarvittaisiin rakennuskäyttöön myös viereinen Tattarisuon teollisuusalue sekä nykyiset puistoalueet, jotta talojen väliin saataisiin katu- ja pysäköintitilaa sekä vehreyttä ja palveluja
Mikäli rakennettaisiin 230 10-kerroksista kerrostaloa, päästäisiin 28 060 asukkaaseen, mutta edelleenkään katuja, puistoja ja palveluja ei uudelle asuinalueelle mahtuisi. Asumisväljyys olisi yhä 34,2, mikä on Helsingin alueen keskiarvo.
Alunperin kaupunki suunnitteli Malmin lentokentälle asuntoja noin 10 000 asukkaalle.
Koko Sipilän havainnekuvaesitys selostuksineen löytyy tästä linkistä.

Ahtaita asuntoja kentälle?

  • Asumisväljyys kertoo asuntojen pinta-alan henkilöä kohden.
  • Se lasketaan jakamalla asuntokuntien käytössä olevien asuntojen pinta-ala asuntoväestöllä.
  • Asumisväljyys on Uudellamaalla 36,7 m² henkeä kohden, kun koko maassa vastaava luku on 39,8 m².
  • Ahtaimmin asutaan Helsingissä ja Vantaalla. Helsingissä asumisväljyys on 34,2 m² henkeä kohden ja Vantaalla 35 m².
    Lähde: Uudenmaan liitto

Teija Loponen

Edellinen artikkeli5 vinkkiä masennuksen hoitoon
Seuraava artikkeliOhi on