Nyt suunnitellaan kiitoteille rakentamista

Kiitotienkorttelin rajaus. Kuva Helsingin kaupunki
Kaupungilla on työn alla Kiitotienkortteleiden asemakaavan muutosalue, josta suunnitellaan Malminkentän keskustaa.
Asumisen lisäksi Kiitotienkortteleihin sijoittuisivat Malminkentän keskeisimmät liike- ja palvelutilat. Asemakaavassa ratkaistaan myös alueen läpi kulkevan Viikin-Malmin pikaraitiotien linjaus sekä keskustan raitiotiepysäkin sijoitus. Suunnittelualueelle sijoittuu myös merkittävä osa alueen keskeisestä Lentoasemanpuistosta.
Alueelle suunnitellaan vaihtelevan mittakaavaista rakentamista ja kaupunkielämälle erilaisia tiloja kapeista kävelyreiteistä avariin kaupunkimaisemiin. Asumisen vaihtoehdot ulottuvat pientaloista näköala-asuntoihin. Alueen pysäköinti sijoitetaan pääosin keskitettyihin pysäköintilaitoksiin.
Vanhojen kiitoratojen historialliset linjaukset tulevat säilymään ja ne toimivat uuden kaupunkirakenteen suunnittelun pohjana. Niitä pitkin kulkevat muun muassa alueen keskeiset jalankulku- ja pyöräilyreitit, ja kiitoratojen akselit avaavat pitkiä, avaria näkymiä rakennusten väleistä.
Alueen läpi kulkee myös Viikin-Malmin pikaraitiotien linjaus, joka toimii yhtenä suunnittelun lähtökohtana. Malminkentän keskustan raitiotiepysäkki sijoittuu suunnittelualueen keskelle ja tiivein rakentaminen keskitetään sen ympärille. Tarkempi linjaus sekä pysäkin tarkka sijoitus ratkaistaan asemakaavassa.
Suunnittelualueen itäreunalla on merkittävä osa tulevasta Lentoasemanpuistosta, jonka suunnittelusta järjestettiin avoin kansainvälinen maisema-arkkitehtuurikilpailu. Puiston yleissuunnitelma on laadittu kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Puisto muodostaa keskeisen osan koko Malminkentän aluetta yhdistävää laajaa puistoverkostoa, joka kytkee alueen ympäristöönsä ja tarjoaa asukkaille monipuoliset virkistysmahdollisuudet. Puisto toimii myös osana alueen niittyverkostoa.
iitotienkortteleiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua 25.9.–13.10.2023 osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Suunnitelmia esitellään myös verkkoasukastilaisuudessa keskiviikkona 4.10.2023 klo 17.00. Tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet.
Teija Loponen
Edellinen artikkeliViherkasveilla uutta ilmettä kotiin
Seuraava artikkeliSisustussuunnittelua tehdään herkällä korvalla