Lentokenttäalueen vesihuollon hinta yli 32 miljoonaa euroa

Fallkullan kiilan maaperä aiheutti lisähaasteita ja kustannuksia rakentamiseen, tämä riski mainitaan lentokenttäalueen vesihuollon rakentamisessa. Kuva Teija Loponen
Tattariharjuntien, Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden vesihuollon hankesuunnitelma koskee sekä saneerattavaa Tattariharjuntietä, että eteläosan kaava-alueita Nallenrinnettä ja Lentoasemankorttelia.
Tattariharjuntien saneerauslaajuus on suurentunut aiemmasta vaiheesta. Vesihuollon kustannukset koko Malmin lentokenttäalueelle ovat noin 32 miljoonaa euroa ja hankesuunnitelma-alueen vesihuollon kustannusarvio 11,8 miljoonaa. Kaupungin hankkeen ulkopuolinen osuus tehdään HSY:n omana hankkeena ja se osuus ei sisälly tämän hankkeen 11,8 miljoonaa kustannusarvioon. Erityisinä riskeinä vesihuollon rakentamisessa mainitaan hankala maaperä ja syvät kaivannot. Perusteluna tähän todetaan Fallkullan kiilan rakentamisen aikana esiintyneet haasteet, siellä jouduttiin muun muassa tekemään paalulaatta vielä stabiloinnin jälkeen.
Lentokentän rakentaminen toteutetaan vaiheittain, mutta kaavan toteutuminen edellyttää uuden jakeluverkoston rakentamista koko alueelle. Tulevilla asuinalueillla ei ole ennestään rakennettua vesijohtoverkkoa. Alue liitetään rakennettuun vesijohtoon Tattariharjuntiellä. Tattariharjuntien vesijohto on tärkeä Malmin uuden lentokenttäalueen vedenjakelua varten, mutta sen kapasiteetti ei riitä palvelemaan uutta aluetta. 1950-luvulla rakennettu vesijohto on jo käyttöikänsä päässä. Kaupungin hankkeen yhteydessä tehdään hankerajauksen mukainen osuus vesijohdosta. HSY:n osuuteen kuuluva Tattariharjuntien vesijohto tulee olla uusittu ja käytössä ennen kuin Malmin lentokenttäalueen rakentaminen on valmistunut. Sen suurentaminen on investointiohjelmassa vuosille 2028-2030. Teija Loponen