Helsingin Uusi yhteiskoulu laajenee

Helsingin Uutta yhteiskoulua tullaan jälleen laajentamaan, nyt rakennetaan lisäsiipi länsipuolelle. Kuva Teija Loponen
Pihlajamäessä laajennetaan Helsingin Uuden yhteiskoulun koulurakennusta rakentamalla kaksikerroksinen lisäsiipi nykyisen rakennuksen länsipuolelle.
Rakennustöiden yhteydessä olemassa olevassa koulurakennuksessa tehdään käyttötarkoitusmuutoksia, tilajärjestelyjä ja taloteknisiä töitä sekä julkisivumuutoksia. Laajennuksen myötä saadaan musiikkiluokka 60 henkilölle, galleriatilaa 120 henkilölle ja monitoimitilaa 120 henkilölle. Hankkeeseen liittyy myös kymmenen maalämpökaivon poraaminen. Laajennus liittyy olemassaolevaan B-osaan käytävämäisen väliosan kautta, jolloin suojeltu B-talo säilyy omana kokonaisuutenaan ja pääjulkisivut säilyvät. Laajennuksen sijaintia onkin määrittänyt suhde suojeltuun rakennukseen sekä toiminnalliset tavoitteet sisätiloissa ja tontilla. Koulun piha-alue paranee ja sen turvallisuus lisääntyy, kun laajennusosa erottaa huoltopihan erilleen välituntipihasta.
Helsingin Uuden yhteiskoulun A- ja B-osat on suunnitellut arkkitehti Osmo Sipari ja ne ovat valmistuneet vuonna 1967. Rakennusta laajennettiin Osmo Siparin suunnittelemalla C-osalla vuonna 1989. Asemakaavassa A- ja B-osat on merkitty sr-2-merkinnällä, eli kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Koulu on myös osa valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon otettua Pihlajamäen aluetta. Pihlajamäki kuuluu lisäksi kansainvälisen modernin arkkitehtuurin suojeluun erikoistuneen DOCOMOMO-järjestön listalle. Koulu on luokiteltu Helsingin koulurakennusten inventoinnissa arvoluokkaan 2 edustaen korkealuokkaista säilynyttä arkkitehtuuria.
Osa koulun pihasta on merkitty asemakaavassa kaupunkikuvallisesti tärkeäksi piha-alueeksi, jossa istutusten ja piha-alueiden suunnittelun lähtökohtana tulee olla alkuperäinen suunnitteluidea. Asemakaavan mukainen autopaikkamäärä on olemassa, 49 autopaikkaa. Paikoitusalueelle toteutetaan remontin yhteydessä sähköautolatausmahdollisuus ja sen lisäysvalmius.
Asemakaavassa ei ole määrätty polkupyöräpaikoista. Suunnittelussa on sovellettu rakennusvalvontojen ohjetta polkupyöräpaikoista palvelutiloissa; 254 polkupyöräpaikkaa.
Teija Loponen
Edellinen artikkeliLentokenttäalueen vesihuollon hinta yli 32 miljoonaa euroa
Seuraava artikkeliSinnemäki ja kaupunkiympäristölautakunnan jäseniä jalkautui Puistolaan