Malmi voitti Tikkurilan 282-26, Puistolan postipalvelut siirtyvät Malmille

Posti siirtää 00750 ja 00760 postinumeroalueiden postinkäsittelyn Malmin Citymarketin asiamiespostiin. Kuva Teija Loponen

Tapulikaupungin ja Puistolan asukkaat saavat jatkossa postipalvelunsa Malmin postista. Malmin kannalla oli 282 henkilöä (92%) ja Tikkurilan kannalla 26 henkilöä (8%) sähköpostikyselyyn vastanneista.

Puistolan postipalveluiden siirryttyä Vantaan puolelle Tikkurilaan noin vuosi sitten, toivoi Puistola-Seuran hallituksen jäsen Seppo Posti Postin tutkivan, haluaisivatko entisen Tapulikaupungin asiamiespostin asiakkaat käyttää mieluummin Malmin vai Tikkurilan postia.

Postin kehittämispäällikkö Kirsi Laakso toivoi alueen asukasyhdistysten selvittävän asiaa ja niin Puistola-Seura ry ja Puistolan Omakotiyhdistys ry tekivät jäsenilleen sähköpostikyselyn, jossa kysyttiin kumpi Postin sijaintipaikoista olisi mieluisampi ja miksi.

Yhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 780 henkilöä, joista noin viidensadan asukkaan sähköpostiosoite oli käytettävissä.

Vastanneista oli Malmin kannalla 282 henkilöä (92%) ja Tikkurilan kannalla 26 henkilöä (8%). Kysely lähetettiin 501 henkilölle ja siihen saatiin 308 vastausta ja vastausprosentti oli siis 62.

Malmia kannattavat kertoivat syiksi seuraavia: 1. matkakulut, ei vyöhykerajan ylitystä, 2. matkan helppous, ei liikennevälineen vaihtoa, julkisilla aivan viereen, paremmat julkiset yhteydet, 3. muut palvelut lähellä, 4. vaivaton pysäköinti, maksuton pysäköintitalo.

Tikkurilaa kannattavat totesivat perusteluiksi, että on tottunut käyttämään ja sitä ja matka on lyhyt.

Nämä tiedot saatuaan Postin kehittämispäällikkö Kirsi Laakso vastasi viime viikolla Seppo Postille, että tehdyn kyselyn perusteella Posti tulee siirtämään postinumeroalueiden 00750 ja 00760 postinkäsittelyn Malmin Citymarketin asiamiespostiin.

-Aikataulu on tosin vielä auki, kertoo päätökseen tyytyväinen Kalevi Ahlgren Puistolan Omakotiyhdistyksestä.

Teija Loponen