Malmin keskustaa uudistetaan reippaasti

Malmin-uimahallin-julkisivua
Hahmotelma Malmin uimahallin julkisivusta. Kuva Arkkitehtitoimisto Minkkinen

Toukokuun alkupuolella pidetystä Uutta Koillis-Helsinkiä -verkkotilaisuudesta kerroimme jo edellisnumerossamme, mutta kaikki illan aiheet eivät yhteen artikkeliin mahtuneet. Eniten suunnitelmia on Malmin alueella.

-Malmin energiakortteli on tulossa Tattarisuon teollisuusalueen eteläosaan. Ennakkosuunnitelmista poiketen se tuleekin olemaan geotermiseen energiaan perustuvaa lämmöntuotantoa ja aurinkoenergian tuotantoa, kertoi arkkitehti Kaisa Jama Malmi-tiimistä.

Nallenrinteen ja Lentoaseman korttelien kaavat on jo hyväksytty ja Pikitehtaan korttelien ja Sunnuntaikorttelien kaavoitus on vireillä.

Arkkitehti Valtteri Heinonen kertoi Pikitehtaan kortteleiden asemakaavasta, joka ulottuu Pekanpuistosta aina Pikitehtaankadulle ja Longinojan läheisyyteen. Tulossa on täydentävää asuntorakentamista. Keskeinen tekijä suunnitelmissa on Viikki-Malmin raitiotien linjaus ja sen pysäkki, joka olisi tulossa noin Vilppulantien ja Teerisuontien risteyksen kohdalle. Pysäkin ympärille on suunnitteilla kaupunkiaukio ja alueen lähipalveluita.

Alueen pienteollisuustontteja voidaan säilyttää nykyisessä käytössä, tai kehittää niitä enemmän palveluiden suuntaan. Uusia asuinkortteleita on tulossa teollisuustonttien itäpuolelle, Longinojanvarsi säilyy kuitenkin puistona.

Teerisuontien itäpuolisia kortteleita myös tarkoitus täydennysrakentaa, joko korottamalla rakennuksia tai käyttämällä nykyisiä pysäköintikenttiä rakentamiseen.

Ala-Malmilta Pekanraitin varrelta puretun entisen päiväkoti Vilppulan tontin jatkokäytöstä kyseltiin, mutta vielä ei ole päätetty, mihin käyttöön nyt tyhjä tontti tulee.

-Alueen itäpuolella olevat Sunnuntaikorttelit ovat parhaillaan asemakaavanmuutoksessa, pientaloalueen ja lentokentän väliin on   tulossa asunto- ja palvelurakentamista sekä puistoja ja lisäksi pikaraitiotien linjaus, kertoi arkkitehti Tuomo Näränen.

Myös lentokentän ojan siirto kuuluu tuohon kaavaan.

Malmin keskusta -suunnitelmasta oli tullut kaupungille neljä yhdistyskommenttia, viisi viranomaispalautetta, 311 kerro kantasi -kommenttia sekä lisäksi aiheeseen otti kantaa 60 osallistujaa etäkeskustelussa.

-Esille nousi rakentamisen laatu ja mittakaava, toiveina on sekä korkeaa rakentamista, että pientaloja keskustan laidoille. Asemanseudun uudistamisen tarve koetaan kiireelliseksi, lisäksi keskustan autottomuudesta tuli palautetta, sen asian asukkaat olivat käsittäneet ehkä vähän eri tavoin kuin suunnittelijat olivat tarkoittaneet. Esteettömyys ja viihtyisyys nousivat esiin ja myös lähipalveluiden kaikkoamista pelättiin. Hieman yllättäen myös värimaailma nostettiin esiin, kovin tummapintaista rakentamista ei Malmille haluta. Joidenkin rakennusten suojelua ja peruskorjausta toivottiin kiirehtivän, selvitti arkkitehti Teija Patrikka asukkaiden toiveita.

Saadun palautteen pohjalta tehdään pieniä muutoksia.

Viihtyisyyteen liittyen on Ylä-Malmintorille tulossa peruskorjaushanke parin vuoden sisään.

Malmilla uimahallin kaavaehdotusta muokataan lautakuntaan lähinnä pysäköinnin osalta, koronan vuoksi rakentaminen voisi alkaa vasta 2023.

Halli laajenee pysäköintialueiden puolelle, samaan kortteliin tulee Pekanraitin varteen pysäköintitalo ja uimahallin eteläpuolelle ulkoaltaita. Luvassa on lisää erilaisia monitoimisaleja ja erilaisia altaita kuten talviallas ja lastenaltaat sekä lisää pukeutumistiloja. Pysäköintitalo rakennetaan vaiheittain, alkuun 2-3 -kerroksisena, myöhemmin sitä voidaan korottaa nelikerroksiseksi.

Uimahallin julkisivumateriaali on punainen tiili, lisäksi rakennukseen tulee viherkatto ja aurinkopaneeleita.

Uimahalli tulee olemaan käytössä myös rakennusaikana.

Uimahallin menettäminen Siltamäestä on saanut paljon kysymyksiä aikaan. Ostoskeskuksen kortteliin se ei enää tule mahtumaan, mutta uutta sijoituspaikkaa uimahallille on luvattu lähiseudulta etsiskellä.

Samaten Siltamäen frisbeegolf-radasta on tullut kaupungille paljon palautetta, sillä kiekot lentävät välillä muuallekin kuin koreihin aiheuttaen vaaratilanteita. Tähän saadaan korjausta lähivuosina, jolloin Siltamäen puistoon tulee peruskorjaus ja silloin pohditaan eri toimintojen eriyttämistä ja turvallisuuden lisäämistä.

Viikistä kysyttiin mahdollisesti pelloille rakentamisesta. Sitä ei suoranaisesti ole tiedossa, mutta Raide-Jokerin rakentaminen edellyttää lisärakentamista korkeiden kustannustensa vuoksi ja rakentamisalueita tulee pysäkin ympärille. Rakentamisen korkeus taas liittyy kaupungin asuntotuotantotavoitteisiin, samaten kuin rakentamisen kalleus.

Pienempiä muutoksia tulee muun muassa Suutarilaan, jossa Himmelitie 11 asemakaavan muutokseen tulee lisäystä, sillä suunnittelualue laajenee muutamalle lähitontille niiden omistajien toiveesta.

Samoin Markkinatie 25-27 täydennysrakentaminen on tulossa esittelyyn syksyllä.

Teija Loponen

Ormuspellon kulmilla maisemat tulevat muuttumaan Pikitehtaan korttelien kaavan toteuttamisvaiheessa.
Kuvakaappaus verkkotilaisuudesta
Edellinen artikkeliFranzenin torppa ja Unikkotien taidetalo myyntiin
Seuraava artikkeliStebussa kuultiin itse tehtyjä tarinoita