Yleiskaava-aktivistit tilasivat uuden vuorovaikutusraportin ja pikselikartan

Malmin lentoaseman ystävien puheenvuoron piti Janne Vasama. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Valtuustoa kohti menevä Helsingin uusi yleiskaava on synnyttänyt ennennäkemättömän kansalaisliikehdinnän aallon. Yksi laine iski korkealle WTC-talolla torstaina, jossa esiteltiin järjestöjen ja asukastoimijoiden teettämä uusi pikselikartta ja vuorovaikutusraportti.

Vuorovaikutusraportin on tehnyt kolme Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijaa apunaan Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen tutkija Kati Vierikko.

Ryhmä on käynyt läpi 1 444 mielipiteen pumaskan läpi lukuun ottamatta viittä mustaksi tulostunutta paperia.

– Oli valtava urakka. Tässä meni kuusi viikkoa per henkilö. Kyseessä on väliraportti, jota täydennetään myöhemmin, kertoo raportin tekijänä ollut opiskelija Hanna-Maija Kehvola.

Hän vakuuttaa, että raportti tarjoaa jo nyt syvällisen kuvan mielipiteistä. Niistä yli 60 prosenttia otti kantaa viheralueisiin vastustaen niille rakentamista.

Opiskelijat jaottelivat mielipiteistä nousseita perusteluja sille, miksi rakentamista vastustetaan. Ykkösargumentiksi nousivat virkistysarvot. Heti perässä tulivat luontoarvot, kulttuurihistorialliset arvot ja saavutettavuuden heikkeneminen, ”joutuu menemään autolla Sipooseen”.

Työryhmä päätyi johtopäätökseen, että huoli lähiluonnosta ja luonnosta virkistysalueena on vuorovaikutusaineiston kärki.

– Siihen on paljon erilaisia perusteluita. Johtopäätös on, että näitä ei ole otettu kaupungin raportissa esille, sanoo Kehvola.

Raportin on tilannut Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, jonka verkkosivuilla raportti on luettavissa. Rahoittajina ovat olleet myös Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, Pro Tuomarinkylä, Malmin lentoaseman ystävät ry, Vartiosaariseura ry sekä Keskuspuistoryhmä.
Selvitystyön ideointiin ovat osallistuneet Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Nieminen, joka on valtuustossa vaihtanut kokoomuksen riveistä vihreisiin, ja yhdistyksen varapuheenjohtaja Antti Halkka.

Arkkitehtinä työskentelevä Olli Hakanen oli saanut yleiskaava-aktiiveilta toimeksiannon tehdä uusi pikselikartta. Arkkitehti oli poistanut viheralueille sijoitetuista pikseleistä tuhatkunta, eikä uskonut sen haittaavan tulevaisuuden rakentamista.

– Yleiskaavaaehdotuksessa on liioitellun iso – yli kaksinkertainen – kaavavaranto. Tämän pienentäminen normaalille tasolle on mahdollista vaarantamatta asuntojen ja työpaikkojen lisäämisen tavoitteita. Rakentamisessa tulisi pyrkiä viheralueiden valtaamisesta jo rakennetun maan tehokkaampaan käyttöön, toteaa Hakanen.

WTC-talon tilaisuus kiinnosti kahdeksaa valtuuston edustajaa. Koillis-Helsingistä tulivat Björn Månsson (ruots.) ja varavaltuutettu Sinikka Vepsä (sd.)

Koillisen toimijoista puheenvuoron pitivät Malmin lentoaseman ystävien Janne Vasama ja Yleiskaava Uusiksi –ryhmän puheenjohtaja Seppo Posti.

Pirjo Pihlajamaa

 

20.10.2016 korjattu Seppo Postin nimi.

Edellinen artikkeliPosti kepittää asuinkaduilla
Seuraava artikkeliAtleticon poikakalenteri tihkuu futista ja hyväntekeväisyyttä