HNMKY lähtee Pukinmäen nuorisotalosta, Tapanilan nuta saatetaan kilpailuttaa

Pukinmäen nuorisotalo on aivan aseman vieressä. HNMKY pyörittää nuorisotaloa yläkerrassa, alakerrassa on nuorisotoimen pitämä mopohalli.

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ehdottaa, että nuorisolautakunta päättäisi irtisanoa Tapanilan Erän kanssa tehdyn sopimuksen ja kilpailuttaa alueen nuorisotyön. Lautakunta päätti jo irtisanoa Pukinmäen nuorisotalon kumppanuussopimuksen ja palauttaa nuorisotalon virastovetoiseksi.

Nuorisolautakunta kokoontui puimaan kumppanuustalojen tilannetta viime viikolla. Kokouksessa päätettiin jättää Tapanilan esitys vielä pöydälle.
Sen sijaan Pukinmäestä päätös tehtiin. Se tarkoittaa, että noin yhdeksän vuotta Pukinmäen nuorisotaloa pyörittäneen Helsingin Nuorten Miesten Kristillisen yhdistyksen kanssa tehty sopimus irtisanotaan 1.7.2016 alkaen. Sen jälkeen nuorisoasiainkeskus vastaa itse Pukinmäen alueen nuorisotyöstä ja koko nuorisotalosta. Näin oli ennen HNMKY:n Pukinmäkeen tuloa.

Tällä hetkellä nuorisoasiankeskus vastaa Pukinmäessä samassa rakennuksessa HNMKY:n kanssa sijaitsevan mopohallin toiminnasta.
Vuonna 2014 nuorisotoimi maksoi HNMKY:lle noin 132 000 euroa nuorisotyön tekemisestä Pukinmäessä. Nuorisoasiainkeskuksen mukaan yhteistyö on toiminut hyvin, eikä edessä oleva irtisanominen liity toiminnan laatuun.
HNMKY:llä on Pukinmäessä töissä kolme nuoriso-ohjaajaa.

Tapanilan nuorisotalo on Tapanilan Urheilukeskuksen talossa, jonka omistaa Tapanilan Urheilutalosäätiö. Kaupungin tilakeskus on vuokrannut säätiöltä 566 neliömetrin verran nuorisotiloja, joita tilakeskus edelleen vuokraa nuorisoasiainkeskukselle 66 000 euron vuosihintaan.

Osoitteessa Hiidenkiventie 21 oleva tila toimii liikuntapainotteisena nuorisotalona. Nuorisotalojen asiakaskyselyjen mukaan liikunnallinen toiminta on toivelistan kärjessä, kun nuorilta kysytään ideoita toiminnan kehittämiseen.
Alueelliset järjestöt ja Tapanilan Erän lajiosastot käyttävät tiloja silloin kun ne ovat vapaina.

Nuorisotalon yhteistyö Tapanilan Urheilukeskuksen kanssa on tiivistä, esimerkiksi nuorille järjestetään matalan kynnyksen lajikokeiluja.
Kumppanuussopimus Tapanilan Erä ry:n kanssa on allekirjoitettu elokuussa 2006 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.
Jos Tapanilan alueen nuorisotyö kilpailutetaan, on viraston mukaan uuden sopimuksen lähtökohtana se, ettei hinta juurikaan nouse nykyisestä.

Nuorisoasiainkeskus on valmistellut kaikkia yhteistyökumppanin ylläpitämiä nuorisotaloja koskevan esityksen, koska nuorisolautakunta velvoitti marraskuussa 2014 virastoa valmistelemaan uudet kumppanuussopimukset hankintalain mukaisesti ja ottamaan ne käyttöön syksyn 2016 aikana.

Lautakuntaa puolestaan on patistellut jo elokuussa 2009 kaupungin oikeuspalvelut. Se katsoi tuolloin, että kumppanuussopimukset ovat ostopalveluita, joihin tulee soveltaa hankintalain säädöksiä.
Myös kaupungin tilintarkastajat puuttuivat asiaan helmikuussa 2012, jolloin he huomauttivat, ettei vuoden 2011 sopimuksia ole kilpailutettu.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliVanhempaintoiminta kuuluu kouluyhteisöön
Seuraava artikkeliOnnenpäiviä Tapanilassa