Meluaidat Kirkonkyläntielle ja Tapaninvainiontielle

Meluaitojen rakentamiseen liittyviä katusuunnitelmia saa kommentoida vielä vajaan viikon.

Kirkonkyläntien katusuunnitelma koskee Tapaninvainiontie – Tapaninvainion Korttelipuisto –välistä osuutta.
Kirkonkyläntie on Vanhan Tapanilantien ja Haapatien välisellä osalla noin 30 metriä leveä ja levenee noin 60 metriin Tapaninvainiontien kiertoliittymää lähestyttäessä. Kaksikaistaiset ajoradat kaventuvat yksikaistaisiksi kiertoliittymää lähestyttäessä.
Kirkonkyläntie on osa runkolinja 560 (entinen Jokeri 2) suunniteltua reittiä. Kirkonkyläntiellä kulkee myös paljon muuta linja-autoliikennettä, muun muassa Itäkeskuksesta lentoasemalle kulkevat linjat.

Suunnitelmassa Kirkonkyläntien molemmille puolille rakennetaan 2,30 m korkea meluaita. Meluaita rakennetaan katualueen pohjoisreunalla välille Tapaninvainiontie – Vanha Tapanilantie ja eteläreunalla välille Tapaninvainiontie  Tapaninvainion korttelipuisto. Meluaitoihin rakennetaan tonttien kohdille lukittavat ovet.

Tapaninvainiontien katusuunnitelma koskee katua välillä Kirkonkyläntie- Tapaninvainion aluepuisto.
Katualue on noin 30 metriä leveä ja jakautuu kadun molemmilla puolilla yhdistettyihin jalankulun ja pyöräilyn väyliin, erotuskaistoihin ja ajoratoihin.
Tapaninvainiontien itäpuolelle rakennetaan 2,30 metriä korkea meluaita. Siihen tulee tonttien kohdalle lukittavat ovet.
Katusuunnitelmat ovat nähtävillä 7.4. asti kello 9–15 rakennusviraston asiakaspalvelussa ja viraston verkkosivulla. Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti yleisten töiden lautakunnalle.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliHelsingin ensimmäinen kouluruokadiplomi tuli Viikkiin!
Seuraava artikkeliEsittelyssä: Jarmo Keto (ps.)