Tagi: maatullin koulu

Maatullin rakentaminen käynnissä

Maatullin peruskoulun, päiväkoti Mintun ja Neilikan sekä leikkipuisto Tapulin uuden rakennuksen rakennustyöt Tapulikaupungin Kimnaasipolulle alkoivat elokuussa 2022 ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2024.Taloon on...

Maatullin koulun suunnittelu jatkuu. Uudisrakennus laajenee kaavamuutoksella

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on esittänyt kaupunginhallitukselle Tapulikaupungissa Kimnaasipolku 5:ssä sijaitsevan Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen 30.12.2021 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä. Hanke...

Maatullin koulun korjaus jatkuu ennen purkua

Jo tehdyistä korjauksista huolimatta Maatullin ala-asteen koulussa on edelleen sisäilmaongelmia. Asia selvisi syyslukukauden alun jatkotutkimuksissa. Koulua hätäkorjataan lisää, jotta sen käyttöä voi jatkaa vielä...