Maatullin koulun suunnittelu jatkuu. Uudisrakennus laajenee kaavamuutoksella

Maatullin vanha koulurakennus.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on esittänyt kaupunginhallitukselle Tapulikaupungissa Kimnaasipolku 5:ssä sijaitsevan Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen 30.12.2021 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä. Hanke saa jatkua ja toteutukselle haetaan poikkeuslupaa.

Maatullin kouluhankkeen enimmäislaajuus on 9 833 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 40 270 000 euroa marraskuun 2021 kustannustasossa. Hanketta jatketaan, mikäli kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lisäksi kaupunkiympäristön jaosto esitti, että uudisrakennus tulee Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen.

Tapulikaupunkiin toteutettava uusi peruskoulu- ja päiväkotirakennus sijoittuu Maatullinkujan, Kimnaasipolun ja puistoalueen rajaamalle YOS-korttelialueelle.

Alueella on 11.1.2013 voimaan tullut asemakaava, joka määrittelee tontin opetusta ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YOS). Tontin rakennusoikeus on 7 000 kem², mikä ei riitä uudisrakennuksen tarpeisiin.

Alueelle on tekeillä uusi asema-kaava, joka on hankesuunnitelman suunnitteluratkaisujen mukainen. Kaava ei ehdi valmistua ennen hankeaikataulun vaatimaa rakennusluvan myöntämistä, joten poikkeamishakemus muun muassa suuremmalle kerrosalalle on vireillä ja tulee kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi.

Rakennukseen tehdään kaksi teräsbetonirakenteista S1-luokan väestönsuojaa.

Koulun ja päiväkodin autopaikat sijoittuvat kaavoituksen laatiman liikennesuunnitelman mukaisesti pääosin Kämnerintien liikennealueelle ja osin päiväkoti Pikku-Prinssin laajennettavalle pysäköintialueelle.

Maatullin tuleva uudisrakennus, johon tulee leikkipuiston, päiväkodin ja koulun tiloja.
Kuva Kaupunkiympäristön hankesuunnitelmasta

Uudet tilat suunnitellaan noin 700 oppilaalle, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen noin 240 lapselle sekä tilat leikkipuistotoiminnalle. Uudishankkeella saadaan varhaiskasvatukselle noin 65 paikkaa ja perusopetukselle noin 220 paikkaa enemmän.

Toteutettavissa tiloissa voidaan joustavasti järjestää varhaiskasvatusta, perusopetusta ja leikkipuistotoimintaa uuden rakentuvan alueen muuntuviin tarpeisiin. Tilojen joustava käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa.

Uudisrakennus otetaan käyttöön kalustettuna lokakuuhun 2024 mennessä.

Hanke korvaa leikkipuisto Tapulin väliaikaiset tilat, päiväkoti Neilikan nykyiset tilat sekä Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun huonokuntoiset tilat, joista siirryttiin väistötiloihin jo syksyllä 2021.

Vanhan koulun purkutyö on käynnissä erillisenä purku-urakkana.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliAutot hankien saartamana
Seuraava artikkeliKinosten vankina