Tagi: destia

Puistolan ysejä työmaille

Destia pilotoi marraskuun alussa peruskoululaisille tarkoitettua Työelämään tutustumisjaksoa (TET), jossa oppilas pääsee tutustumaan infra-alaan viikoksi. Liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä...

Malmin kentästä esirakentamissuunnitelma

Yleiskaavapäällikkö päätti päivää ennen yleiskaavan hyväksymistä tehdä tilauksen Malmin lentokenttäalueen esirakentamissuunnitelmasta. Tilaus tehtiin Destia Oy:ltä, jonka kanssa kaupunkisuunnitteluvirastolla on puitesopimus geotekniikasta. Destia tuntee alueen maaperäolosuhteet...

Pikkupuistosta kaadetaan puistokäytävän takia puut

Tapulikaupungin pohjoispuolelle Päitsitien ja Arttolantien välille on syntymässä pieni puisto ilman puita. Luonnontilainen Päitsitien korttelipuisto menettää puunsa, koska puistossa kulkevan polun tilalle rakennetaan puistokäytävä. Pienen...