Meripihkatien katusuunnitelmissa pyörätiet sijoittuvat ajoradalle

Pihlajamäentien risteyksen läheisyydessä levennetään Meripihkatien katualuetta, joka mahdollistaa pyöräkaistojen ja kadunvarsipysäköinnin toteuttamisen. Kuvassa uusi ja vanha ostoskeskuksen osa. Kuva Teija Loponen
Pihlajamäessä on suunnitteilla kaksi katusuunnitelmaa, jotka koskevat Meripihkatietä ja Moreenitietä. Meripihkatiellä pyöräilijät saavat omat pyöräkaistat ajoradalle.
Meripihkatien itäpuolella sijaitsee Pihlajamäen ostoskeskus, sen vastakkaisella puolella Pihlajamäen terveysasema ja ähiympäristössä myös kirkko ja nuorisotalo. Moreenitie on selom olemassa oleva väylä, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, jonka itäpuolella sijaitsevat Pihlajamäen nuorisotalo, kirkko ja asuinkerrostalojen korttelialue. Kirkon tontilla on asemakaavassa suojeltu avokallio. Pihlajamäen ostoskeskuksen pohjoisosan rakennus on asemakaavassa suojeltu ja uuden, jo puretun ostoskeskuksen tontti muuttumassa asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Puretun ostoskeskuksen tilalle tuleva liikerakennus on jo lähes valmis. Kortteliin liitetään viereinen yleinen pysäköintialue, jonka itäreunassa on nykyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Asemakaavaehdotukseen on uuden tontin itäpuolelle merkitty jalankululle ja pyöräilylle varattu Moreenitien katualue, joka säilyy suunnilleen nykyisen levyisenä jalankulku- ja pyörätienä.
Pihlajamäentien risteyksen läheisyydessä levennetään Meripihkatien katualuetta, joka mahdollistaa pyöräkaistojen ja kadunvarsipysäköinnin toteuttamisen. Ostoskeskuksen uudemman osan ja katualueen rajat muuttuvat hieman sekä Pihlajamäentien että Meripihkatien puolella. Lisäksi pysäkkijärjestelyjä muutetaan bussiliikenteen sujuvoittamiseksi. Ajoradan molempiin reunoihin rakennetaan 1,3 metriä leveä pyöräkaista ja 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Ajoradan itäreunaan rakennetaan 2,0 metriä leveä pysäköintikaista sekä 0,75 metriä leveä ovenavaustila pyöräkaistan ja pysäköinnin väliin. Meripihkatien eteläpään kaistajärjestelyjä parannetaan Pihlajamäentien liittymäalueella. Meripihkatien itäreunassa oleva bussipysäkki säilyy suunnilleen nykyisellä sijainnilla, mutta pysäkkialue rakennetaan uudelleen kadun kaistajärjestelyjen muutosten takia. Meripihkatien pyöräkaistat ja pyörätiet päällystetään punaruskealla asfaltilla.
Moreenitien länsireunaan rakennetaan 0,8–1,0 metriä leveä erotuskaista. Meripihkatien ja Moreenitien varsilta joudutaan sekä katualueelta että tontin reunasta poistamaan puita. Katualueiden reunoille on esitetty myös uusia puita poistettavien tilalle. Jatkosuunnittelussa tutkitaan myös uusia istutuspaikkoja. Tavoitteena on, että katusuunnitelmat hyväksyttäisiin kesällä 2023 ja rakentaminen pääsisi alkamaan vuosien 2023–2024 aikana. Palautetta kaupunki toivoo katusuunnitelmaluonnoksista 7.2. mennessä.
Teija Loponen
Edellinen artikkeliTapanilassa mitataan puunpolton vaikutusta ilmanlaatuun
Seuraava artikkeli7-kerroksisia asuintaloja Jakomäen keskustaan